Den kulturelle skolesekken for vg2 - Snorre Sturlason

En humoristisk og informativ forestilling om Snorre Sturlason. Vi blir kjent med hans liv  og verker.  Forestillingen får fram ulike syn på Snorres autoritet som historisk kilde, og vår tolkning av fortiden generelt. Som bonus får elevene en halsbrekkende gøyal gjennomgang av den norske kongerekka.  

Se omtale av forestillingen på skolesekkens nettsider.