Innsamlingsaksjon til Etiopia

Til alle elever og foresatte

Torsdag 2. november er det ingen ordinær undervisning for elevene på Stabekk vgs, men i stedet dagen for vår årlige aksjon, et Dagsverk for Etiopia. Stabekk, Asker og Dønski vgs har i flere år hatt et samarbeid med Kirkens Nødhjelp, og Etiopia er ett av Kirkens Nødhjelps hovedsamarbeidsland. Landets innbyggere lever hovedsakelig av småskala-jordbruk og befolkningen er dermed ekstremt utsatt for tørke, flom og andre klimatrusler.

Gjennom å donere lønnen for en dags arbeid bidrar Stabekks elever med penger til ulike prosjekter som skal bedre levevilkår for mennesker i Etiopia. Pengene går til å bygge brønner og andre vanningsanlegg så folk kan dyrke mat, holde husdyr og være bedre rustet mot tørkeperioder. I tillegg går pengene til å gi lån og støtte til blant annet honning- og kyllingproduksjon. Det er stort sett småskala-prosjekter, men de hjelper fattige bønder i ulike regioner til å livnære seg selv og tjene penger nok til å kunne sende barna sine på skole.

Det er ledelsen og Etiopiakomiteen ved skolen som organiserer alt rundt innsamlingen, men hver elev må selv skaffe seg en jobb den dagen. Vaske hus, rydde bort hagemøbler, klippe og rake gress, pusse sølv (i god tid før jul), selge kaffe og boller på togstasjoner, selge et symbolsk glass vann utenfor et treningssenter.... Vi oppfordrer til kreativitet, for det er ikke meningen at elever skal gå fra dør til dør og samle inn penger.  De elevene som har jobb utenfor skolen kan selvsagt bruke dagen på den jobben. Det er meningen at man skal gi én dags lønn til prosjektet, men minimumsinnbetalingen er 400 kroner fra hver elev. Pengene skal betales inn til konto1503.68.05835. Det er VELDIG VIKTIG at innbetalingen merkes med elevens navn og klasse.

Så da er det bare å ønske lykke til med innsatsen torsdag 2. november.

For elevene som ikke skulle ønske å delta i Dagsverk for Etiopia blir det oppmøte på skolen til vanlig tid og faglig relaterte oppgaver.

Vennlig hilsen

Katrine Enghaug

Rektor