Vg2: Trafikksikkerhetsaksjonen "Si ifra"

16
mars

Auditoriet
Legg til i kalender

2. økt: 2a, 2b og 2d

3. økt: 2c, 2e og 2lga

 

Opplevelsesbasert læring
Stabekk videregående skole har flere års gode erfaringer med dette opplegget fra Statens Vegvesen. Under skolebesøket opplever ungdommene en kombinasjon av dialog og øvelser der de får utforske sine egne og medelevenes holdninger til bilkjøring og trafikksikkerhet. - Skolebesøkene gir ungdom verktøy til å Si ifra! og de blir mer bevisste risikoen de utsetter seg selv og andre for. Tilbakemeldinger viser at elevene får viktige aha-opplevelser og ofte endrer sine holdninger i trafikken etter et slikt besøk.