Heldagsprøve Vg3 - Fysikk, Biologi, Markedsføring og ledelse(C33), Politikk og menneskerett.(C34), Engelsk L.

Vg1 og Vg2 har ordinær undervisning