Velkommen til første skoledag Vg1, Vg2 og Vg3 og VPBK/VPBD se tider under.

Vg1: individuelle oppmøtetider til samtaler med kontaktlærer, elev og foresatte.

Vg2/Vg3 kl. 09 i gymsalen, deretter i klasserom med kontaktlærer. Aktiviteter frem til 12.30.

VPBK og VPBD: møter kl. 14 til informasjons-møte med bokutlevering