Vg2 Trafikksikkerhetsaksjon "Si ifra"

Kl. 2a, 2b og 2c 1. økt

Kl. 2c og 2d 2. økt