Nyheter

IT-ekskursjon til Microsoft

Stabekk videregående skole har to IT-klasser på vg2. I juni besøkte den andre klassen Microsoft på Lysaker torg. En spennende og lærerik dag med mange foredrag, samt omvisning i Microsoft sine lokaler. Her er hva elevene selv sier:

Informasjonsteknologi (IT) ekskursjon til TEDx konferansen

IT-klassen på Vg2 på Stabekk besøkte TEDx konferansen på Sentrum Scene i Oslo. En spennende og lærerik konferanse der foredragene foregikk på engelsk. Her er hva elevene selv sier.

Ungdomsbedrift fra Stabekk videre til NM

150 ungdomsbedrifter fra videregående opplæring deltok på Gründerexpo på Lillestrøm og fem bedrifter fikk plass til NM i april. En av de fem ble altså SKOGSPLATA UB fra energi og miljøfag Stabekk videregående skole.

Markedsføring og ledelse på bedriftsbesøk

Elevene på Vg3 i programfaget Markedsføring og ledelse 2, var på besøk hos digitalbyrået "Knowit" i nye lokaler i Oslo. Besøk utenfor klasserommet er avgjørende for å forstå faget bedre.

En levende historieøkt utenfor klasserommet

Med fremvekst av industrien i Norge på timeplanen, ble vandring langs Alnaelva en levende og interessant historieøkt for elevene i 3e denne siste mandagen i oktober.

Stabekkstarten på Vg1

Torsdag 21. september ble viet til kildebruk, opplæring i studieteknikk, artikkelskriving og geogebra for alle elevene på vg1 på Stabekk.

2lga på studietur for å få innsikt i effekten av klimaendringer

Elevene ved energi og miljøfag var på studietur der de med egne øyne fikk se hvordan klimaet endrer seg i raskt tempo.

Klassedueller med MOT på vg1

Som en avslutning på verdiukene med MOT, ble det i dag avholdt klassedueller mellom vg1 klassene på Frembanen. Elevene deltok aktivt i øvelser som, støvlekasting og limbodans.

Stabekk vgs åpnet dørene for årets 10. klassinger.

Over 300 elever fant 24. januar veien til Stabekk videregående skole der skolens elever stod klare som guider og med fagpresentasjoner. En vellykket dag på alle måter som endte med grilling i skolegården av og med elevrådet.

Markedsføring og ledelse tar i bruk nye digitale samarbeidsverktøy.

Stabekk vgs er en av tre fokusskoler i Akershus fylkeskommune som skal pilotere bruk av Office 365 som verktøy i skolehverdagen. For lærerne og elevene er det spesielt samarbeidsverktøyet OneNote-klassenotatblokk, som gir spennende muligheter.