Temakvelder for foreldre med ungdom som av ulike grunner ikke får til å gå på skolen for tiden

Målgruppen er foreldre til ungdom som har høyt skolefravær eller som ikke går på skole. En del ungdom faller ut av skolen - og blir værende hjemme over tid. Dette kan ha mange årsaker. Tilbudet retter seg mot foreldre til ungdom der skolefraværet antas å være av psyksosial art. Målet med temakveldene er å gi foreldre påfyll og hjelp til å håndtere foreldrerollen.

Møtene er et tilbud til foreldre, bonusforeldre og andre foresatte. Skilte foreldre, som samarbeider om omsorgen, er velkomne til å møte sammen. Opplegget går over fire ganger, og holdes av Ressursteam for ungdom, Helsetjenester for barn og unge. Tilbudet er gratis.

Det vil være 4 temakvelder:

1. Høyt skolefravær: årsaker, når er det grunn til alvorlig bekymring, hjelpetilbud, hvordan ta vare på seg selv i en vanskelig situasjon.

2. Om motivasjon og endring, hvordan kommunisere med ungdom, hvordan komme videre i fastlåste situasjoner. I tillegg blir det informasjon fra leder av Oppfølgingstjenesten, Pål Gustavsen.

3. Fortsettelse av temakveld nr.2. I tillegg blir det informasjon om gruppetilbud fra Tonje Kallåk i Utekontakten.

4. Spill, sosiale medier og nettbruk – med representanter fra Spillhuset.

Etter de fire temakveldene får alle som ønsker det tilbud om 1-2 individuelle konsultasjoner for å drøfte sin situasjon. Dersom det er interesse for det, vil det være mulig å møtes i grupper i etterkant.

Dato og tidspunkt:

Onsdag 28. februar

Onsdag 7. mars

Onsdag 14. mars

Onsdag 4. april

Kl.17.30 - 19.30 alle datoer.

Sted: Brynsveien 88, inngang H, 1346 Gjettum.

Påmelding

Innen mandag 26.februar.

Kontaktinformasjon: Påmelding og evt spørsmål til ressursteamforungdom@baerum.kommune.no

Ressursteam for Ungdom Hanne Naug Ingeborg S. Lishaugen

Psykologspesialist Psykologspesialist

 

BÆRUM KOMMUNE HELSETJENESTER BARN OG UNGE

Besøksadresse: Brynsveien 88H Postadresse: Helsetjenester barn og unge 1304 Sandvika KLART SPRÅK? Hjelp oss å bli bedre: klartsprak@baerum.kommune.no