Stabekkstarten på Vg1

Torsdag 21. september ble viet til kildebruk, opplæring i studieteknikk, artikkelskriving og geogebra for alle elevene på vg1 på Stabekk.

Programmet for dagen var likt for alle vg1-elevene. Bibliotekar Vivian og lærer Ketil foreleste og viste film om kildebruk i auditoriet. Elevene jobbet deretter i sine respektive klasserom med å sette teorien ut i praksis. Kildene de skulle arbeide med, handlet om kulturmøter. Dette er tema i læreplanene i både norsk og samfunnsfag og i dagens informasjonssamfunn er kritisk bruk av kilder noe av det viktigste vi må lære elevene våre. Lærerne i både samfunnsfag og norsk var veiledere. Målet var å skrive en artikkel som handler om kulturmøter osom vurderes i begge fag. 

Madeleine og Erlend fra elevrådsstyret som går på Vg3, viste praktiske øvelser og ga tips til god studieteknikk i gymsalen. Miljøarbeider Per organiserte øvelser som brøt opp det teoretiske, med bl. a innøving og fremføring av dans. I matematikk fikk elevene 90 minutter med opplæring i geogebra. Grunnlaget for videre arbeid i fagene og en god start på skolegangen på Stabekk videregående burde således være lagt.