Elevrådet 2015

Elevrådet på Stabekk ønsker å være kjent for sitt engasjement og at vi er synlige for elevene. Engasjerte elever skaper et engasjert styre. Nytt styre velges hvert kalenderår. Alle kan stille til valg,

Elevrådets arbeid

Det velges nytt styre til hvert kalenderår og alle kan stille til valg, men det er klassens tillitsvalgte som har en klasses mandat til å stemme frem kandidatene.

Elevrådet kommuniserer via Facebook, og elever kan komme med saker og forslag ved å sende melding til styret der. Det er også en posthylle i skolens resepsjon hvor dette kan leveres.

Elevrådsstyret 2016

  • Leder: Erlend Bjerknes
  • Nestleder: Karl Martin Søderstrøm
  • Økonomiansvarlig: Alexander Andersen
  • Sekretær: Pål Høgaasen-Manshaus
  • Styremedlem: Giovanna Minhaqui
  • Styremedlem: Anne Edstrøm

Internasjonalt prosjekt

Elevrådet har valgt å ikke delta i Operasjon Dagsverk. I stedet samarbeider Stabekk vgs med Kirkens Nødhjelp om et prosjekt i Etiopia.

Kontaktperson

Elevråd Stabekk vgs

E-post elevrad@stabekk.vgs.no