Ansatte

Alle ansatte

Rune Aanderaa

Avdelingsleder Energi og miljøfag

Rune.Aanderaa@stabekk.vgs.no

Finn Alvarstein

Lærer økonomi og ledelse

Finn.Alvarstein@stabekk.vgs.no

Ørjan Andby

Lærer kroppsøving

Orjan.Andby@stabekk.vgs.no

Vivian Trolle Andersen

Bibliotekar

vivian.trolle.andersen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 21

Bård Asak

Geografi og Naturfag

bard.asak@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Lene Aspenes

Rådgiver

lene.aspenes@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 17

Wenche Mathisen Austad

Bibliotekarassistent

Wenche.Mathisen.Austad@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 20

Kristin Berntsen

Personalleder

kristin.berntsen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 13

Daniel Ergo Biesenbaum

Lærer historie og samfunnsfag

Daniel.Ergo.Biesenbaum@stabekk.vgs.no

Chris Bjerke-Rajan

Tilsynsvakt

Chris.Bjerke-Rajan@stabekk.vgs.no

Kristin Borud

Lærer informasjonsbehandling

Kristin.Borud@stabekk.vgs.no

Tone Vardi Crowther

Engelsk og Spansk

Tone.Vardi.Crowther@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Lene Røsok Dahl

Rådgiver

Lene.Rosok.Dahl@stabekk.vgs.no

Espen Dal

Naturfag og Matematikk

espen.dal@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Kriki De Smet

Lærer naturbruk energi og miljøfag

Kriki.De.Smet@stabekk.vgs.no

Tor Sverre Engen

Avdelingsleder

Tor.Sverre.Engen@stabekk.vgs.no

Katrine Enghaug

Rektor

katrine.enghaug@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Benedicte Eyde

Norsk, Medie- og informasjonskunnskap og Spansk

benedicte.eyde@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Linda Huong Tran Fladmoe

Matematikk, Kjemi, Naturfag og Biologi

Linda.Huong.Tran.Fladmoe@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Camilla Dunker Furuly

Kroppsøving og matematikk

Camilla.Dunker.Furuly@stabekk.vgs.no

Ketil Førsund

Historie og Samfunnsfag

Ketil.Forsund@stabekk.vgs.no

Olga Gjerde

Engelsk

olga.gjerde@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Beate Gusfre

Konsulent sentralbord

Beate.Gusfre@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Siv Audhild Hagland

Spansk og engelsk

Siv.Audhild.Hagland@stabekk.vgs.no

Randi Skodvin Hannisdal

Randi.Skodvin.Hannisdal@stabekk.vgs.no

Pål Styrk Hansen

Avdelingsleder VO

pal.styrk.hansen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 10

Nathan Hansen

IKT-lærling

Nathan.Hansen@stabekk.vgs.no

Per Marius Haugen

Kroppsøving og psykologi

Per.Marius.Haugen@stabekk.vgs.no

Kari Hauknes

Engelsk, Norsk og Kommunikasjon og kultur

kari.hauknes@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Elisabeth Heuch

Spansk, Engelsk , Sosiologi og sosialantropologi

elisabeth.heuch@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Lise Holm

Ass.rektor/studieleder

lise.holm@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 18

Mona Hveem

Rådgiver

mona.hveem@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 19

Per Myrstad Kringen

Miljøarbeider

Per.Myrstad.Kringen@stabekk.vgs.no

Mats Håkon Kristiansen

Historie og tysk

Mats.Hakon.Kristiansen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Anna Leivestad

Matematikk

Anna.Leivestad@stabekk.vgs.no

Christine Johanssen Waagaard Lucas

Markedsføring og ledelse, samfunnsfag

Christine.Johanssen.Waagaard.Lucas@stabekk.vgs.no

Line Viktoria Eliasson Melhus

Norsk, samfunnfag

Line.Viktoria.Eliasson.Melhus@stabekk.vgs.no

Kristin Moen

Biologi, Geografi og Naturfag

kristin.moen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Hilde Mostue

Helsesøster

Hilde.Mostue@stabekk.vgs.no

Tlf: 46415832

Marit Norderhaug

Matematikk

marit.norderhaug@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Sigrid Synøve Nortvedt

Naturfag, Biologi og Naturbruk

Sigrid.Synove.Nortvedt@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Svein Arild Pettersen

Norsk og engelsk

Svein.Arild.Pettersen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Jørn Pettersen

Vaktmester

Jorn.Pettersen@stabekk.vgs.no

Thomas Christian Philibert

fysikk, matematikk, fransk

Thomas.Christian.Philibert@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 22

Kristoffer Rasmussen

Tysk

Kristoffer.Rasmussen@stabekk.vgs.no

Henrik Risøy

Informasjonsteknologi, IKT-leder

henrik.risoy@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835416

Gunnar Rogne

Historie og samfunnsfag

gunnar.rogne@stabekk.vgs.no

Anne Rollag

Engelsk og norsk

Anne.Rollag@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Ingvild Rytter

Historie og engelsk

Ingvild.Rytter@stabekk.vgs.no

Torstein Harald Sandnæs

Torstein.Harald.Sandnas@stabekk.vgs.no

Marianne Sandset-Hasic

norsk, psykologi

Marianne.Sandset-Hasic@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Ann-Cecilie Siggstedt

Norsk, religion og etikk

Ann-Cecilie.Siggstedt@stabekk.vgs.no

Randi Skattebu

Energi og miljøfag

Randi.Skattebu@stabekk.vgs.no

Ragnhild Skjørten

Informasjonsteknologi og matematikk

ragnhild.skjorten@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Knut Olav Austbø Smedsgård

Matematikk

Knut.Olav.Austbo.Smedsgard@stabekk.vgs.no

Irina Sobottke

Tysk og engelsk

Irina.Sobottke@stabekk.vgs.no

Trude Solheim

Norsk og engelsk

trude.solheim@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Ruth Solveig Steinsland

Norsk

Ruth.Solveig.Steinsland@stabekk.vgs.no

Are Stenberg

Kroppsøving, engelsk,friluftsliv

are.stenberg@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Per Søvik

Naturbruksfag

per.sovik@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Astrid Tepfers

Norsk og Fransk

astrid.tepfers@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Christine Underland

Kjemi og matematikk

christine.underland@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Ragnhild Vestli

Engelsk, historie

Ragnhild.Vestli@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Ingvill Wahl

Konsulent lønn og regnskap

Ingvill.Wahl@stabekk.vgs.no

Anne Karine Westbye

Privatistansvarlig

anne.karine.westbye@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 06

Benedicte Wiik

Norsk, samfunnsfag, sosiologi og sosialantropologi

Benedicte.Wiik@stabekk.vgs.no

Naturbruk

Rune Aanderaa

Avdelingsleder Energi og miljøfag

Rune.Aanderaa@stabekk.vgs.no

Lene Aspenes

Rådgiver

lene.aspenes@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 17

Kriki De Smet

Lærer naturbruk energi og miljøfag

Kriki.De.Smet@stabekk.vgs.no

Kari Hauknes

Engelsk, Norsk og Kommunikasjon og kultur

kari.hauknes@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Lise Holm

Ass.rektor/studieleder

lise.holm@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 18

Mona Hveem

Rådgiver

mona.hveem@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 19

Sigrid Synøve Nortvedt

Naturfag, Biologi og Naturbruk

Sigrid.Synove.Nortvedt@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Ingvild Rytter

Historie og engelsk

Ingvild.Rytter@stabekk.vgs.no

Randi Skattebu

Energi og miljøfag

Randi.Skattebu@stabekk.vgs.no

Per Søvik

Naturbruksfag

per.sovik@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Studiespesialisering

Finn Alvarstein

Lærer økonomi og ledelse

Finn.Alvarstein@stabekk.vgs.no

Ørjan Andby

Lærer kroppsøving

Orjan.Andby@stabekk.vgs.no

Bård Asak

Geografi og Naturfag

bard.asak@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Lene Aspenes

Rådgiver

lene.aspenes@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 17

Daniel Ergo Biesenbaum

Lærer historie og samfunnsfag

Daniel.Ergo.Biesenbaum@stabekk.vgs.no

Kristin Borud

Lærer informasjonsbehandling

Kristin.Borud@stabekk.vgs.no

Tone Vardi Crowther

Engelsk og Spansk

Tone.Vardi.Crowther@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Lene Røsok Dahl

Rådgiver

Lene.Rosok.Dahl@stabekk.vgs.no

Espen Dal

Naturfag og Matematikk

espen.dal@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Katrine Enghaug

Rektor

katrine.enghaug@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Benedicte Eyde

Norsk, Medie- og informasjonskunnskap og Spansk

benedicte.eyde@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Linda Huong Tran Fladmoe

Matematikk, Kjemi, Naturfag og Biologi

Linda.Huong.Tran.Fladmoe@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Camilla Dunker Furuly

Kroppsøving og matematikk

Camilla.Dunker.Furuly@stabekk.vgs.no

Ketil Førsund

Historie og Samfunnsfag

Ketil.Forsund@stabekk.vgs.no

Olga Gjerde

Engelsk

olga.gjerde@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Randi Skodvin Hannisdal

Randi.Skodvin.Hannisdal@stabekk.vgs.no

Pål Styrk Hansen

Avdelingsleder VO

pal.styrk.hansen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 10

Per Marius Haugen

Kroppsøving og psykologi

Per.Marius.Haugen@stabekk.vgs.no

Kari Hauknes

Engelsk, Norsk og Kommunikasjon og kultur

kari.hauknes@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Elisabeth Heuch

Spansk, Engelsk , Sosiologi og sosialantropologi

elisabeth.heuch@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Lise Holm

Ass.rektor/studieleder

lise.holm@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 18

Mona Hveem

Rådgiver

mona.hveem@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 19

Mats Håkon Kristiansen

Historie og tysk

Mats.Hakon.Kristiansen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Anna Leivestad

Matematikk

Anna.Leivestad@stabekk.vgs.no

Christine Johanssen Waagaard Lucas

Markedsføring og ledelse, samfunnsfag

Christine.Johanssen.Waagaard.Lucas@stabekk.vgs.no

Line Viktoria Eliasson Melhus

Norsk, samfunnfag

Line.Viktoria.Eliasson.Melhus@stabekk.vgs.no

Kristin Moen

Biologi, Geografi og Naturfag

kristin.moen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Marit Norderhaug

Matematikk

marit.norderhaug@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Sigrid Synøve Nortvedt

Naturfag, Biologi og Naturbruk

Sigrid.Synove.Nortvedt@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Svein Arild Pettersen

Norsk og engelsk

Svein.Arild.Pettersen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Thomas Christian Philibert

fysikk, matematikk, fransk

Thomas.Christian.Philibert@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 22

Kristoffer Rasmussen

Tysk

Kristoffer.Rasmussen@stabekk.vgs.no

Henrik Risøy

Informasjonsteknologi, IKT-leder

henrik.risoy@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835416

Gunnar Rogne

Historie og samfunnsfag

gunnar.rogne@stabekk.vgs.no

Anne Rollag

Engelsk og norsk

Anne.Rollag@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Ingvild Rytter

Historie og engelsk

Ingvild.Rytter@stabekk.vgs.no

Marianne Sandset-Hasic

norsk, psykologi

Marianne.Sandset-Hasic@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Ann-Cecilie Siggstedt

Norsk, religion og etikk

Ann-Cecilie.Siggstedt@stabekk.vgs.no

Ragnhild Skjørten

Informasjonsteknologi og matematikk

ragnhild.skjorten@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Knut Olav Austbø Smedsgård

Matematikk

Knut.Olav.Austbo.Smedsgard@stabekk.vgs.no

Irina Sobottke

Tysk og engelsk

Irina.Sobottke@stabekk.vgs.no

Trude Solheim

Norsk og engelsk

trude.solheim@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Are Stenberg

Kroppsøving, engelsk,friluftsliv

are.stenberg@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Astrid Tepfers

Norsk og Fransk

astrid.tepfers@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Christine Underland

Kjemi og matematikk

christine.underland@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Ragnhild Vestli

Engelsk, historie

Ragnhild.Vestli@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Benedicte Wiik

Norsk, samfunnsfag, sosiologi og sosialantropologi

Benedicte.Wiik@stabekk.vgs.no

Lærere

Rune Aanderaa

Avdelingsleder Energi og miljøfag

Rune.Aanderaa@stabekk.vgs.no

Finn Alvarstein

Lærer økonomi og ledelse

Finn.Alvarstein@stabekk.vgs.no

Ørjan Andby

Lærer kroppsøving

Orjan.Andby@stabekk.vgs.no

Bård Asak

Geografi og Naturfag

bard.asak@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Daniel Ergo Biesenbaum

Lærer historie og samfunnsfag

Daniel.Ergo.Biesenbaum@stabekk.vgs.no

Kristin Borud

Lærer informasjonsbehandling

Kristin.Borud@stabekk.vgs.no

Tone Vardi Crowther

Engelsk og Spansk

Tone.Vardi.Crowther@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Espen Dal

Naturfag og Matematikk

espen.dal@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Kriki De Smet

Lærer naturbruk energi og miljøfag

Kriki.De.Smet@stabekk.vgs.no

Benedicte Eyde

Norsk, Medie- og informasjonskunnskap og Spansk

benedicte.eyde@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Linda Huong Tran Fladmoe

Matematikk, Kjemi, Naturfag og Biologi

Linda.Huong.Tran.Fladmoe@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Camilla Dunker Furuly

Kroppsøving og matematikk

Camilla.Dunker.Furuly@stabekk.vgs.no

Ketil Førsund

Historie og Samfunnsfag

Ketil.Forsund@stabekk.vgs.no

Olga Gjerde

Engelsk

olga.gjerde@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Siv Audhild Hagland

Spansk og engelsk

Siv.Audhild.Hagland@stabekk.vgs.no

Randi Skodvin Hannisdal

Randi.Skodvin.Hannisdal@stabekk.vgs.no

Per Marius Haugen

Kroppsøving og psykologi

Per.Marius.Haugen@stabekk.vgs.no

Kari Hauknes

Engelsk, Norsk og Kommunikasjon og kultur

kari.hauknes@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Elisabeth Heuch

Spansk, Engelsk , Sosiologi og sosialantropologi

elisabeth.heuch@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Mats Håkon Kristiansen

Historie og tysk

Mats.Hakon.Kristiansen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Anna Leivestad

Matematikk

Anna.Leivestad@stabekk.vgs.no

Christine Johanssen Waagaard Lucas

Markedsføring og ledelse, samfunnsfag

Christine.Johanssen.Waagaard.Lucas@stabekk.vgs.no

Line Viktoria Eliasson Melhus

Norsk, samfunnfag

Line.Viktoria.Eliasson.Melhus@stabekk.vgs.no

Kristin Moen

Biologi, Geografi og Naturfag

kristin.moen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Marit Norderhaug

Matematikk

marit.norderhaug@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Sigrid Synøve Nortvedt

Naturfag, Biologi og Naturbruk

Sigrid.Synove.Nortvedt@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Svein Arild Pettersen

Norsk og engelsk

Svein.Arild.Pettersen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Thomas Christian Philibert

fysikk, matematikk, fransk

Thomas.Christian.Philibert@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 22

Kristoffer Rasmussen

Tysk

Kristoffer.Rasmussen@stabekk.vgs.no

Henrik Risøy

Informasjonsteknologi, IKT-leder

henrik.risoy@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835416

Gunnar Rogne

Historie og samfunnsfag

gunnar.rogne@stabekk.vgs.no

Anne Rollag

Engelsk og norsk

Anne.Rollag@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Ingvild Rytter

Historie og engelsk

Ingvild.Rytter@stabekk.vgs.no

Marianne Sandset-Hasic

norsk, psykologi

Marianne.Sandset-Hasic@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Ann-Cecilie Siggstedt

Norsk, religion og etikk

Ann-Cecilie.Siggstedt@stabekk.vgs.no

Randi Skattebu

Energi og miljøfag

Randi.Skattebu@stabekk.vgs.no

Ragnhild Skjørten

Informasjonsteknologi og matematikk

ragnhild.skjorten@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Knut Olav Austbø Smedsgård

Matematikk

Knut.Olav.Austbo.Smedsgard@stabekk.vgs.no

Irina Sobottke

Tysk og engelsk

Irina.Sobottke@stabekk.vgs.no

Trude Solheim

Norsk og engelsk

trude.solheim@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Ruth Solveig Steinsland

Norsk

Ruth.Solveig.Steinsland@stabekk.vgs.no

Are Stenberg

Kroppsøving, engelsk,friluftsliv

are.stenberg@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Per Søvik

Naturbruksfag

per.sovik@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Astrid Tepfers

Norsk og Fransk

astrid.tepfers@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Christine Underland

Kjemi og matematikk

christine.underland@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Ragnhild Vestli

Engelsk, historie

Ragnhild.Vestli@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Benedicte Wiik

Norsk, samfunnsfag, sosiologi og sosialantropologi

Benedicte.Wiik@stabekk.vgs.no

Ledelse

Rune Aanderaa

Avdelingsleder Energi og miljøfag

Rune.Aanderaa@stabekk.vgs.no

Kristin Berntsen

Personalleder

kristin.berntsen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 13

Tor Sverre Engen

Avdelingsleder

Tor.Sverre.Engen@stabekk.vgs.no

Katrine Enghaug

Rektor

katrine.enghaug@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Pål Styrk Hansen

Avdelingsleder VO

pal.styrk.hansen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 10

Lise Holm

Ass.rektor/studieleder

lise.holm@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 18

Rådgivere

Lene Aspenes

Rådgiver

lene.aspenes@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 17

Lene Røsok Dahl

Rådgiver

Lene.Rosok.Dahl@stabekk.vgs.no

Mona Hveem

Rådgiver

mona.hveem@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 19

Andre ansatte

Vivian Trolle Andersen

Bibliotekar

vivian.trolle.andersen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 21

Wenche Mathisen Austad

Bibliotekarassistent

Wenche.Mathisen.Austad@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 20

Chris Bjerke-Rajan

Tilsynsvakt

Chris.Bjerke-Rajan@stabekk.vgs.no

Beate Gusfre

Konsulent sentralbord

Beate.Gusfre@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Nathan Hansen

IKT-lærling

Nathan.Hansen@stabekk.vgs.no

Per Myrstad Kringen

Miljøarbeider

Per.Myrstad.Kringen@stabekk.vgs.no

Hilde Mostue

Helsesøster

Hilde.Mostue@stabekk.vgs.no

Tlf: 46415832

Jørn Pettersen

Vaktmester

Jorn.Pettersen@stabekk.vgs.no

Torstein Harald Sandnæs

Torstein.Harald.Sandnas@stabekk.vgs.no

Ingvill Wahl

Konsulent lønn og regnskap

Ingvill.Wahl@stabekk.vgs.no

Anne Karine Westbye

Privatistansvarlig

anne.karine.westbye@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 06