Ledelsen på Stabekk vgs

Kontaktpersoner

Rolf Odin Stokke Tellesbø

Rektor

E-post odin.tellesbo@stabekk.vgs.no

PERSONALET Holm Lise

Lise Holm

Ass.rektor/studieleder

E-post lise.holm@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 18

Kristin Berntsen

Personalleder

E-post kristin.berntsen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 13

Katrine Enghaug

Utviklingsleder

E-post katrine.enghaug@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

PERSONALET Hansen Paal Styrk

Pål Styrk Hansen

Avdelingsleder VO

Voksenopplæring

E-post pal.styrk.hansen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 10

Rune Aanderaa

Avdelingsleder Energi og miljøfag

E-post Rune.Aanderaa@stabekk.vgs.no