Lektor 2 ordningen på Stabekk

Lektor2-ordningen, som er forankret i den nasjonale satsingen på realfag, innebærer at fagpersoner fra arbeidslivet blir knyttet til undervisning der hvor skolen/faglærer ser behov for og nytte av å få tilført kompetanse.

Målet med ordningen er primært å gi elevene økt læringsutbytte i realfagene, stimulere elevenes interesse for realfag og å gi dem en økt forståelse for bruken av fagene i arbeidslive