Skoledagen på Stabekk

Skoledagen fra mandag til fredag

1. økt 8.25 -9.55 

Fri 10 minutter

2. økt 10.05 - 11.35

Midttime 40 minutter

3. økt 12.15 - 13.45

Fri 15 minutter

4. økt 14.00 - 15.30

A- og B-uker 

Timeplanen er lagt over to uker, A- og B-uker.  Et fag som har 3 timer pr uke, har 1 dobbelttime den ene uka og 2 den neste; til sammen 6 timer over 2 uker. Tilsvarende vil et fem-timers fellesfag ha 2 + 3 dobbelttimer over en toukersperiode. 

Halv fagdag

5-timers programfag i vg2 og vg3 har halve fagdager hver 4. uke: To dobbelttimer i uka; den femte timen «spares», sånn at det blir ei sammenhengende fagdagsøkt på to dobbelttimer hver 4. uke. For en elev med tre programfag à fem timer betyr det ei fagdagsøkt med ulike fag hver uke i tre uker, og så den fjerde uka blir det undervisningsfri i fagdagsøkta. Halve fagdager hver fjerde uke gir mulighet for fordypning, ekskursjoner, lab- og prosjektarbeid, samtidig som elevene har mer tradisjonell undervisning i to dobbelttimer ukentlig. På den måten sikres både kontinuitet og variasjon. 

Midttime

Med midttime på 40 minutter åpner vi for midttime-aktiviteter for lærere og elever. I tillgg til å ha lunsj, avholdes for eksempel Stabekk-games, innebandyturneringer, møter, samt foredrag fra universiteter og høyskoler. Elevene har mulighet til å gjøre lekser og møte lærere.