Naturbruk

Undervisningen inneholder praktisk og teoretisk opplæring innen fornybar energi og bærekraftig miljøforvaltning. Etter 3 år stiller du likt med elever fra studiespesialiserende, og du kan også få spesiell studiekompetanse.

 

Naturbruk med energi- og miljøfag, studiekompetanse

Undervisningen inneholder praktisk og teoretisk opplæring innen fornybar energi og bærekraftig miljøforvaltning. Etter 3 år stiller du likt med elever fra studiespesialiserende, og du kan også få spesiell studiekompetanse. Undervisningen knyttes direkte opp mot sentrale fagmiljøer bl.a. NMBU på Ås, Akershus energi og Fylkesmannens miljøvernavdeling. Energi- og miljøfag er aktuelt for videre studier innen naturvitenskapelige fag som biologi, naturforvaltning, dyrlege eller ingeniør, men du kan også studere for eksempel samfunnsfag og økonomi.

Vi gir opplæring i:

  • fornybar energi
  • klimautfordringer
  • miljøvern og forvaltning
  • friluftsliv, jakt og fiske
  • bærekraftig matproduksjon
  • næringsutvikling

Engelsk er eneste obligatoriske fremmedspråk. Elevene har mulighet til å søke om å ta VG2 ved http://www.askham-bryan.ac.uk/ i York i England, med spesialisering i alt fra eksotiske dyr til landskapsarkitekt.

 

Kontaktpersoner

Rune Aanderaa

Avdelingsleder Energi og miljøfag

E-post Rune.Aanderaa@stabekk.vgs.no

Kriki De Smet

Lærer naturbruk energi og miljøfag

E-post Kriki.De.Smet@stabekk.vgs.no

PERSONALET Sovik Per

Per Søvik

Naturbruksfag

E-post per.sovik@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00