Åpen dag på Stabekk

 

Kl. 9.30-10.00: Velkommen i gymsalen

Kl. 10.00-11.30: Besøke fag og elever i klasserom

Kl. 11.30-12.00: Grilling i skolegården  v/elevrådet og MOT