Den kulturelle skolesekken "Myke Øyne"

Forestilling for sosialkunnskap på Vg3 og sosiologi/sosialantropologi på Vg2. 

http://akershus.ksys.no/produksjon/1317176