Vg2 Den kulturelle skolesekken

Nasjonalteateret:  Romeo og Julie

Vg2 klassene får informasjon og reiser sammen med sine norsklærere.  Obligatorisk oppmøte, fravær føres.