Klagefrist privatisteksamen høsten 2019

Eksamensresultatet for  privatisteksamen høst 2019 er offentliggjort på https://privatist.inschool.visma.no/

Klagefristen er 15. januar 2020.

Informasjon om klage ligger på vedlagte link.

https://www.akershus.no/ansvarsomrader/opplering/privatist/