Vi trenger flere eksamensvakter denne våren

Ta kontakt med oss hvis du kunne tenke deg å være eksamensvakt ved Stabekk vgs. Ring Lene på tlf 67835405 eller Gro 67835406 så fort som mulig for nærmere informasjon. NB: 22, og 26. juni spesielt, er dager vi trenger vakter.