Vi trenger flere eksamensvakter fra og med i høst

Ta kontakt med oss hvis du kunne tenke deg å være eksamensvakt ved Stabekk vgs. Ring Lene på tlf 67835405 eller Gro 67835406 så fort som mulig for nærmere informasjon.