Vg2 Energi og miljøfag på klimatur i Jotunheimen

Vg2 elevene på energi og miljøfag på Stabekk har vært på klimatur i Jotunheimen. Målet var å få større innsikt i effekten av klimaendringene

I den fantastiske naturen i fjellet, hadde elevene de beste muligheter til å kunne studere klima, geologi og det biologiske mangfoldet.  Gjennom feltarbeidet i høyfjellet ble målet om å få innsikt i effekten av klimaendringer (isbreer som smelter raskere enn tidligere og flommene som blir større og kommer oftere) nådd.  Høyfjellsøkologi og hvordan Norge har blitt til.