Digital opplæring fortsetter etter påske

Skolen fortsetter som i dag med digital undervisning også første uken etter påske. Fra og med 27.april, åpnes skolen for elever i Vg2 og Vg3 yrkesfag, de vil ha praksisfag på skolen. På Stabekk vil det si Energi og miljøfag. Alle andre elever vil fortsette å ha digital undervisning til nye beskjeder kommer.

Fra 8.04.20 
Etter regjeringens pressekonferanse 7.04.20 er det klart at vi fra og med den 27. april skal åpne skolene igjen for elever i Vg2 og Vg3 yrkesfag. Begrunnelsen er at disse elevene er avhengige av verksteder og utstyr som de ikke har hjemme for å gjennomføre opplæringen. I praksis betyr dette at skolene skal gi denne elevgruppen tilgang til verksteder og gi programfagopplæringen på skolen. Fellesfagene skal fortsatt gis som digital opplæring.
Fra 3.04.20
Viken fylkeskommune ønsker at både elever og ansatte skal kunne gå inn i påskeferien med mest mulig forutsigbarhet for hvordan oppstarten etter påske blir.

Siden 12. mars har Viken fylkeskommune gjennomført digital undervisning for videregående skoleelever. Samme dag kom meldingen fra regjeringen om at landets skoler og barnehager ble stengt, og elever og ansatte har de siste tre ukene i all hovedsak jobbet hjemmefra.  

For Viken fylkeskommunes del er det allerede nå klart at disse tiltakene videreføres også den første tiden etter påskeferien.   

– Vi fortsetter som nå, ikke minst fordi både skolene og kollektivselskapene vil trenge tid til å planlegge og forberede seg på en måte som ivaretar hensynet til smittevern dersom det kommer nye føringer fra nasjonale myndigheter, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen.  

Hvordan det blir videre utover våren er for tidlig å si noe om nå. Onsdag 8. april vil regjeringen redegjøre for hva som blir de nasjonale tiltakene etter påske. - Viken fylkeskommune følger utviklingen og myndighetenes råd fortløpende. Dersom det besluttes eller pålegges nye tiltak, vil Viken selvsagt tilpasse seg raskest mulig i tråd med disse, understreker fylkesrådslederen.

Fra 12.03.20
Vi oppfordrer alle til å unngå unødvendig nærkontakt og bruke smittevern ved nødvendig nærkontakt.
Dette er ikke tiden for å være sammen med venner. Restriksjonene nå redder tusenvis av menneskeliv
Vi er inne i en situasjon nå som krever en nasjonal dugnad for å redusere smitteutbredelsen av korona. Derfor tar Viken fylkeskommune nye grep og fra og med i morgen fredag 13. mars flyttes all opplæring på de videregående skolene over på digitale arenaer. Elevene skal dermed ikke møte fysisk på skolen frem til påske, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen.

Les hele oppdateringen fra Viken fylkeskommune her