Koronaviruset påvirker driften i skolehelsetjenesten

Helsesykepleierne på alle skoler er inntil videre omdisponert til andre oppgaver i kommunen.

Planlagte oppgaver, aktiviteter og avtaler er foreløpig utsatt.

Har du spørsmål, eller du trenger råd og veiledning, ta kontakt på tlf.: 415 16 819   

For mer informasjon:

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsetjenester-for-barn-og-unge2/