Velkommen til Stabekk videregående skole.

En ærverdig, hyggelig skole med gode faglige resultater, dyktige lærere og et moderne innhold. Her kan du lese rektors velkomsthilsen og om rapporten som kårer Stabekk til Norges 14. beste videregående skole.

Stabekk vgs ble kåret til Norges 14. beste videregående skole

Rapporten «skolekvalitet i videregående opplæring» bygger på elevkullene som begynte på videregående skole i 2008 og 2009. Forskerne har utviklet et sett med syv skolebidragsindikatorer som til sammen gir et mål på skolekvalitet. Som du ser av grafen, har Stabekk hatt veldig god fremgang siden den gang. For å få til dette er vi avhengige av dyktige lærere som samarbeider godt og gjør hverandre bedre. Jeg er imponert over mine læreres kontinuerlige fokus på utvikling og forbedring av undervisningen. Når vi skal lage planer for skolens satsingsområder er det alltid fokus på hvordan vi kan forbedre undervisningen og ikke på utenforliggende faktorer. Vi oppnår derfor å ha positiv karakterutvikling, dvs. karaktersnitt går opp fra et år til det neste. Det var kun to skoler i Asker og Bærum som hadde dette forrige skoleår. Samtidig er spriket mellom skriftlig eksamen og standpunkt lavt. Og sist men ikke minst, trives de ansatte veldig godt med å jobbe med ungdom, noe et sykefravær på 2 % viser.

Forventninger til deg som elev

Vi er heldige som hver dag får jobbe med så flotte ungdommer. Det er et privilegium å kunne bidra til elevenes læring og utvikling, og hele tiden jobbe for å få fram det beste i mennesket.

Kunnskap er både fascinerende og morsomt, men det krever hard og målbevisst innsats å erverve. På Stabekk forventer vi derfor at elevene møter tidsnok, er forberedt og gjør så godt de kan i alle fag. Man lærer best i et trygt og godt læringsmiljø. Vi vil at elevene viser engasjement og hjelper hverandre til å bli bedre.

Stabekk vgs en MOT skole med høy trivsel

Elevundersøkelsen viser at elever trives veldig godt hos oss. Mye av årsaken til dette tillegger vi våre flotte elever og skolens arbeid med MOT. I den årlige brukerundersøkelsen scorer vi langt høyere enn andre skoler med MOT. Vi har ulike bli-kjent aktiviteter, arrangerer verdiuke og hver måned arrangerer vi Stabekkgames med blant annet miljødag, quiz og orientering i skolebygget.

Vårt ønske og mål er å forbedre oss ytterligere for å sikre at alle elevene har en trygg og god skolehverdag, hvor alle lykkes og utvikler seg. Vi har en miljøarbeider som jobber tett på elevene, og vi har innført Makkerskap i vg1. Elevene har da faste plasser og jobber i faste grupper av fire elever fra første dag. Gruppene har ansvaret for hverandre faglig og sosialt de første skoleukene. Vi arrangerer i løpet av skoleåret flere sosiale aktiviteter rettet mot den enkelte klasse som bli-kjent dag og miljøskapende tiltak i klassens time.

Rektor