Velkommen til skolestart for alle elever på Stabekk videregående skole 20. august 2019

Informasjon om møtetider finner du her.

Vg1 elever vil i løpet av sommeren få informasjon om individuelle oppmøtetider til samtaler med kontaktlærer, elev og foresatte.

Vg2/Vg3 møter kl. 09 i gymsalen, deretter i klasserom med kontaktlærer. Aktiviteter frem til 12.30.

VPBK og VPBD (Voksenopplæring): møter kl. 14 i gymsalen til informasjons-møte med bokutlevering

 

Velkommen til nytt skoleår!