Eksamensplaner for videregående skole

Her finner du eksamensplanene til Utdanningsdirektoratet for høsten 2019 og våren 2020

Plan for skriftlige eksamener er sentralt gitt og lik for alle videregående skoler i Norge. Dato for muntlig eksamen bestemmes lokalt på den enkelte skole.

Plan for sentralt gitt skriftlig eksamen finner du hos Utdanningsdirektoratet.