Privatisteksamen

En privatist er en som melder seg til eksamen uten å være elev i faget på oppmeldingstidspunktet. Ønsker du privatistkarakteren på vitnemålet/ kompetansebeviset ditt vil den erstatte en eventuell standpunktkarakter du har i faget. Eksamen for privatister arrangeres to ganger i året, i periodene april-juni og november-desember.

Man melder seg til privatisteksamen via nettsiden https://privatist.inschool.visma.no/

Linken er åpen for oppmelding i følgende perioder: 1. januar - 1. februar for våreksamen og 1.-15. september for høsteksamen. Man kan ikke melde seg opp til privatisteksamen i fag man er elev i.

Du vl finne informasjon om privatisteksamen og eksamensdatoer for skriftlig eksamen, vilkår, leseforslag, lenker til læreplaner og mye annen nyttig informasjon. 

https://www.akershus.no/ansvarsomrader/opplering/privatist/

 

Leseforslag

Leseforslag til eksamen finner du her.

Slik foregår privatisteksamen

Oppmøte og identitet

Skolen har ansvar for å kontrollere eksamenskandidatens identitet. Eksamenskandidaten må vise legitimasjon.

Gjennomføring av eksamen

Lengden på eksamen er avhengig av eksamensordningen i faget. Det vises til læreplanen for det enkelte fag som finnes på Utdanningsdirektoratets nettside og til Akershus fylkeskommunes retningslinjer for gjennomføring av muntlig eksamen.

Rammene for eksamenen på eksamensdagen skal være:

  • skriftlig eksamen - inntil 5 timer
  • muntlig eksamen - inntil 30 minutter
  • muntlig-praktisk eksamen - inntil 45 minutter per elev eller privatist
  • praktisk eksamen - inntil 5 timer

Hjelpemidler til eksamen

Sentralt gitt skriftlig eksamen følger to hovedmodeller for hjelpemidler:

Modell 1 - Eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon.

For norsk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt.

Modell 2 – Todelt eksamen

Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.

Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon.

Fag hvor modell 2 benyttes: matematikk, fysikk, kjemi, biologi og samfunnsøkonomi.

I noen fag er det forberedelsesdel, materialet til denne kan entes hentes på privatistkontoret eller lastes ned fra internett www.udir.no

Bruk av pc til skriftlig eksamen

Følgende nettlesere støttes for digital innlevering:
  • Internet Explorer 10 og 11
  • Microsoft Edge Browser
  • Firefox 37 eller nyere
  • Chrome versjon 42 eller nyere

Safari støttes ikke. Det er ikke anledning til å levere oppgaven eller skrive ut fra nettbrett, da verken printsystemet eller prøvesystemet støttes av det.