Elevrådet 2019

Elevrådet på Stabekk ønsker å være kjent for sitt engasjement og at vi er synlige for elevene. Engasjerte elever skaper et engasjert styre. Nytt styre velges hvert kalenderår. Alle kan stille til valg,

Elevrådets arbeid

Det velges nytt styre til hvert kalenderår og alle kan stille til valg, men det er klassens tillitsvalgte som har en klasses mandat til å stemme frem kandidatene.

Elevrådet kommuniserer via Facebook, og elever kan komme med saker og forslag ved å sende melding til styret der. Det er også en posthylle i skolens resepsjon hvor dette kan leveres.

Elevrådsstyret 2019

  • Leder: Markus Malling Breen
  • Nestleder: Mia Pugsley
  • Skolemiljø/event: Ida Robinson
  • Etiopiaansvarlig: Hannah Schønemann
  • Sekretær: Selma Hillstad
  • Naturbruksrepresentant: Martine Erlandsen
  • Fylkeselerådsrepresentant: Mathilde Bergensstjerna

Internasjonalt prosjekt

Elevrådet har valgt å ikke delta i Operasjon Dagsverk. I stedet samarbeider Stabekk vgs med Kirkens Nødhjelp om et prosjekt i Etiopia.

 

Kontaktpersoner

Elevråd Stabekk vgs

E-post elevrad@stabekk.vgs.no

Are Stenberg

Underviser i kroppsøving og engelsk

Skolemiljøansvarlig og MOT-koordinator

E-post are.stenberg@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00