Skolemiljøutvalg - SMU

Skolemiljøutvalget består av representanter for elever og ledelse ved skolen. Vi tar opp saker som har betydning for elevenes fysiske og psykososiale miljø.

Opprettelsen av skolemiljøutvalg hjemles i elevenes arbeidsmiljølov, §9a i opplæringslova: "Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring".

Elevrådstyret har skoleutvalgsmøte med rektor Katrine Enghaug avholdes første mandag i hver måned.  Skolens elevrådskontakt og skolemiljøansvarlig Are Stenberg er også med i SMU.  I utvalget drøftes alle saker knyttet elevens psykososiale og fysiske miljø. Det kan fattes vedtak om miljøaktiviteter og lignende, men utvalget er mest et rådgivende organ for skolens ledelse.

Kontaktperson

Are Stenberg

Underviser i kroppsøving og engelsk

Skolemiljøansvarlig og MOT-koordinator

E-post are.stenberg@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00