Lån og stipend fra lånekassen

Alle i videregående opplæring kan søke om lån og stipend i Lånekassen. Søknad skal skje elektronisk.

Utstyrsstipend

Er du elev og har ungdomsrett, kan du få utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet samme hvor mye foreldrene dine tjener. Husk at du må søke om stipendet for å få det utbetalt. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend også, som for eksempel grunnstipend eller bostipend. Når du har fått opptak, søker du om stipend på lanekassen.no eller vigo.no. Bruk søknaden for videregående opplæring. Lærlinger får ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til lån og andre stipend.

Lån og stipend

Les mer om stipend og lån på lanekassen.no, og sjekk Lånekassens side på Facebook for deg i videregående skole, facebook.com/lanekassen.vgs.

Utbetaling av stipend og lån

Du får stipendmeldingen/gjeldsbrevet på lærestedet ditt. Husk at du må skrive under på brevet og sende det tilbake til Lånekassen. Er du under 18 år, må både du og en av foreldrene dine skrive under.

Hele utstyrsstipendet blir utbetalt på en gang.
Studielånet deles opp og utbetalinger er den 15. i hver måned.

Les alt om lån og stipend fra Lånekassen på lanekassen.no

 

Kontaktperson

Lene Ellen Aspenes

Rådgiver, underviser i samfunnsfag

E-post Lene.Ellen.Aspenes@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 17