Nye fraværsregler

Elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil som hovedregel ikke få karakter i faget. Rektor kan bruke skjønn slik at elever i spesielle tilfeller kan ha inntil 15 prosent udokumentert fravær og likevel få karakter.

Det er visse unntak fra denne regelen og det er helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte, to dager til religiøse høytider utenom Den norske kirke og representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå. Disse grunnene kan man i tillegg søke om å få fratrekt fraværet på vitnemålet. Fravær som ligger utenfor elevens kontroll, f. eks. forsinkelse i kollektivtrafikken teller heller ikke med i fraværsprosenten.

Som gyldig dokumentasjon regnes:

 • helsegrunner - legeerklæring eller fra annen sakkyndig, som for eksempel fysioterapeut, tannlege eller psykolog (herunder BUP). Egenmelding fra foreldre holder ikke.
 • For lengre sykefravær som er meldt skolen, vil hele sykdomsperioden godskrives, selv om sykemeldingen ikke gjelder fra første dag.
 • gjentagende helsegrunner som kronisk sykdom, utredning eller oppfølging - egenmelding for enkelttilfeller i kombinasjon med dokumentasjon i punkt 1.
 • politiske grunner dokumenteres av en politisk organisasjon, og hjelpearbeid av en hjelpeorganisasjon eller lignende.
 • velferdsgrunner, som for eksempel begravelser, normalt erklæringer fra foreldre eller myndige elever.
 • Normalt trengs ikke fraværet og dokumenteres før varsel er mottatt. Dette må imidlertid veies opp mot planlagt fravær som faller under 10 % regelen.

Søknad om fri og aktiviteter som faller under 10 % regelen:

Som en følge av dette kan vi ikke lenger godkjenne søknader om fravær på grunn av ferie/familiebesøk og risikere at elever ikke får fullført og bestått skoleåret. Trening på klubbnivå, jobb og all kjøreopplæring inklusive oppkjøring teller også som fravær i 10 % regelen. For mer informasjon, gå inn på spørsmål og svar fra UDIRregjeringens pressemelding eller rundskriv Udir-3-2016.

Følgende aktiviteter regnes ikke som fravær:

 • rådgivning på skolen
 • møte med PP-tjenesten
 • organisert studiearbeid som er avtalt med faglærer i forkant
 • elevrådsarbeid o.l. som er godkjent av skolen
 • avtalt samtale med rektor eller andre ansatte
 • timer som faller bort

Disse teller ikke i fraværsgrensen og kommer ikke på vitnemålet.