Leksehjelp ved behov.

I november/desember 2018 gir vi ekstra undervisning i enkelte emner i 4. økt torsdager. Dette er temaer i 1t/1p/2P og noe S1. Matematikklærerne sender elever dit etter behov.

I tillegg har Røde kors i Sandvika leksehjelp to dager i uken. HiOA og UiO har realfagstrening med leksehjelp flere dager i uken, gjennom programmet ENT3R.