Nullmobbing

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.

 

 

For mer informasjon om, gå inn på Utdanningsdirektoratet nettside om temaet.