Sentrale navn og nummer

Sentralbord:  67 83 54 00

e-post:  post@stabekk.vgs.no

Vaktmester:  Jørn Pettersen 922 46 516

Privatistansvarlig:  Gro L'Orsa

 

 

 

Kontaktpersoner

Katrine Enghaug

Rektor

E-post katrine.enghaug@stabekk.vgs.no

Lise Holm

Assisterende rektor

E-post lise.holm@stabekk.vgs.no

Kristin Berntsen

Avdelingsleder fremmedspråk, norsk og engelsk. Underviser i fransk

E-post kristin.berntsen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 13

Rune Aanderaa

Avdelingsleder naturbruk med energi og miljøfag

E-post Rune.Aanderaa@stabekk.vgs.no

Ragnhild Klingenberg

Administrasjonsleder

E-post Ragnhild.Klingenberg@stabekk.vgs.no

Gro L'Orsa

E-post Gro.Lorsa@stabekk.vgs.no

Jørn Pettersen

Vaktmester

E-post Jorn.Pettersen@stabekk.vgs.no