Sentrale navn og nummer

Sentralbord:  67 83 54 00

e-post:  stabekkvgs@viken.no

Vaktmester:  Jørn Pettersen 922 46 516

Privatistansvarlig:  Gro L'Orsa

 

 

 

Kontaktpersoner

Katrine Enghaug

Rektor

E-post katrine.enghaug@stabekk.vgs.no

Lise Charlotte Holm

Avdelingsleder realfag

E-post Lise.Charlotte.Holm@stabekk.vgs.no

Kristin Berntsen

Avdelingsleder fremmedspråk, norsk og engelsk. Underviser i fransk

E-post kristin.berntsen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 13

Rune Johannes Aanderaa

Avdelingsleder naturbruk med energi og miljøfag

E-post Rune.Johannes.Aanderaa@stabekk.vgs.no

Gro L'Orsa

Privatistansvarlig

E-post Gro.Lorsa@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835406

Jørn Rikard Pettersen

Vaktmester

E-post Jorn.Rikard.Pettersen@stabekk.vgs.no