Frihet under ansvar

En ærverdig skole fra 1923 med et moderne innhold. Skolens første rektors motto er fortsatt et ideal på Stabekk videregående skole.

Den opprinnelige skolebygningen ble tatt i bruk av 218 elever og 16 lærere.

Rektor Hertzberg

Den gangen var det 2 linjer for gymnasiastene, reallinje og latinlinje. Engelsklinjen kom først 10 år seinere. Første rektor var den reformvennlige filologen Johan Hertzberg, mannen som innførte elevdemokrati og hadde frihet under ansvar som sin grunnholdning overfor elevene. Hertzberg var en så markant skolemann at da Quisling under okkupasjonen prøvde å tvinge landets lærere inn i det nazistiske lærersambandet, fikk han skylden for at dette mislyktes.

Skolebygningen

Den opprinnelige skolebygningen har blitt utvidet flere ganger. Først fikk vi en sidefløy på slutten av 1930-tallet, så eget gymbygg i 1982, og med Reform94 fikk vi en forlengelse av sidefløyen med datarom og verkstedlokaler for naturbruk. Den mest dramatiske hendelsen i skolebygningens historie inntraff en desemberdag i 1954: Toppetasjen og loftet tok fyr etter sveisearbeider. Deler av undervisninga kunne imidlertid fortsette i den brannskadde bygningen, og året etter sto en ny 4. etasje med spesialrom for fysikk, kjemi og biologi klar.

Stabekk vgs i dag

I dag har vi rundt 450 elever og til sammen 60 ansatte. Tidligere har det imidlertid vært over 800 elever ved skolen, og undervisningslokaler har vært lånt både på Lysaker skole, misjonshuset tvers over veien og i andre lokaler i området. Naturbrukselevene våre har mye praksisundervisning på Øverland gård, der vi har leid lokaler og uteområder i mange år.

Dagens videregående skole er i kontinuerlig utvikling, og på Stabekk har vi dyktige lærere som henger med i utviklingen. Tradisjonell undervisning veksler med ekskursjoner, prosjekter og bedriftsbesøk. Elevene våre trives, og de gjør det skarpt i faglige konkurranser som Abel, kjemi- og fysikkolympiaden.

Elevutveksling

Vi har lange tradisjoner med elevutveksling; årlig har vi hatt klasser og grupper som har vært Frankrike, Italia, Spania og Irland, og vi har hatt klasser på besøk fra samarbeidsskoler i disse landene.  I 2015 deltar vi pånytt i utveksling med  Vienne Frankrike.  Vi har dessuten hatt samfunnsfagelever som i mange år har dratt til Brüssel. Enkeltelever og lærere har vært i Zambia, Moskva og Etiopia i forbindelse med spesielle prosjekter. Siden 2001 har vi hatt et samarbeid med York College i England, og våre elever på VG2  har mulighet til å  tilbringe et skoleår i York, enten på York College (SSP) eller Askham Bryan (naturbruk/energi- og miljøfag).

Medbestemmelse

Vi legger vekt på elevenes rett til medbestemmelse, og vårt aktive elevråd jobber med tiltak som fremmer elevenes trivsel. Skolerevyen vår har lange tradisjoner. Rektor Hertzbergs frihet under ansvar er fortsatt et ideal for oss på Stabekk videregående skole.