Stabekk videregående skole er en liten og oversiktlig skole der alle kjenner alle. 430 elever og 60 ansatte har sitt daglige virke på skolen. Skolen har 5 paralleller på studiespesialiserende og 1 på naturbruk; energi og miljøfag. Skolen har også en voksenopplæringsavdeling samt privatistkontor.

,