Ansatte

Alle ansatte

Lene Aaby

Konsulent lønn og regnskap

Lene.Aaby@stabekk.vgs.no

Rune Aanderaa

Avdelingsleder naturbruk med energi og miljøfag

Rune.Aanderaa@stabekk.vgs.no

Finn Alvarstein

Ünderviser i økonomi

Finn.Alvarstein@stabekk.vgs.no

Pia-Helene Amundsen

Underviser på voksenopplæring

Pia-Helene.Amundsen@stabekk.vgs.no

Ørjan Andby

Underviser i kroppsøving

Orjan.Andby@stabekk.vgs.no

Vivian Trolle Andersen

vivian.trolle.andersen@stabekk.vgs.no

Christine Ferner Apalnes

Underviser i engelsk og samfunnsfag

Christine.Ferner.Apalnes@stabekk.vgs.no

Bård Asak

Underviser i geografi og naturfag

bard.asak@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Lene Ellen Aspenes

Rådgiver, underviser i samfunnsfag

Lene.Ellen.Aspenes@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 17

Wenche Mathisen Austad

Bibliotekarassistent

Wenche.Mathisen.Austad@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 20

Kristin Berntsen

Avdelingsleder fremmedspråk, norsk og engelsk. Underviser i fransk

kristin.berntsen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 13

Daniel Ergo Biesenbaum

Permisjon: underviser i historie, samfunnsfag og norsk

Daniel.Ergo.Biesenbaum@stabekk.vgs.no

Tone Vardi Crowther

Underviser i engelsk og spansk

Tone.Vardi.Crowther@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Lene Røsok Dahl

Rådgiver, underviser i matematikk

Lene.Rosok.Dahl@stabekk.vgs.no

Espen Einar Dal

Underviser i naturfag og matematikk

Espen.Einar.Dal@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Kriki De Smet

Underviser på naturbruk med energi og miljøfag

Kriki.De.Smet@stabekk.vgs.no

Tor Sverre Engen

Avdelingsleder VO, underviser i historie

Tor.Sverre.Engen@stabekk.vgs.no

Katrine Enghaug

Rektor

katrine.enghaug@stabekk.vgs.no

Michael Evensen

Underviser i norsk og historie

Michael.Evensen@stabekk.vgs.no

Benedicte Eyde

Underviser i norsk

benedicte.eyde@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Linda Huong Tran Fladmoe

Underviser i matematikk, kjemi og naturfag

Linda.Huong.Tran.Fladmoe@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Camilla Dunker Furuly

Kroppsøving og matematikk

Camilla.Dunker.Furuly@stabekk.vgs.no

Ketil Førsund

Underviser i historie og sosialkunnskap

Ketil.Forsund@stabekk.vgs.no

Beate Gusfre

Konsulent sentralbord

Beate.Gusfre@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Siv Audhild Hagland

Underviser i spansk og engelsk

Siv.Audhild.Hagland@stabekk.vgs.no

Randi Skodvin Hannisdal

Underviser i norsk VO

Randi.Skodvin.Hannisdal@stabekk.vgs.no

Pål Styrk Hansen

Underviser i norsk VO

pal.styrk.hansen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 10

Nathan Hansen

Systemansvarlig IKT

Nathan.Hansen@stabekk.vgs.no

Per Marius Haugen

Underviser i kroppsøving og psykologi

Per.Marius.Haugen@stabekk.vgs.no

Kari Hauknes

Underviser i engelsk og norsk

kari.hauknes@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Elisabeth H. Heuch

Underviser i spansk og engelsk

Elisabeth.H.Heuch@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Lise Holm

Assisterende rektor

lise.holm@stabekk.vgs.no

Anders Huseby

Underviser i matematikk

Anders.Huseby@stabekk.vgs.no

Preben Karlsen

Underviser i fysikk og matematikk

Preben.Karlsen@stabekk.vgs.no

Ragnhild Klingenberg

Administrasjonsleder

Ragnhild.Klingenberg@stabekk.vgs.no

Mats Håkon Kristiansen

Underviser i historie og tysk

Mats.Hakon.Kristiansen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Katharina Dimmen Kristoffersen

Katharina.Dimmen.Kristoffersen@stabekk.vgs.no

Christine J. W. Lucas

Underviser i markedsføring og ledelse

Christine.Johanssen.Waagaard.Lucas@stabekk.vgs.no

Håkon Løberg

Underviser i informasjonsteknologi

Hakon.Loberg@stabekk.vgs.no

Line Viktoria, Eliasson Melhus

Underviser i norsk og sosiologi/sosialantropologi

Line.Viktoria.Eliasson.Melhus@stabekk.vgs.no

Kristin Moen

Underviser i biologi, geografi og naturfag

kristin.moen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Marthe Nordli Myran

Underviser i religion, historie og norsk

Marthe.Nordli.Myran@stabekk.vgs.no

Sigrid Synøve Nortvedt

Underviser i naturfag, biologi og matematikk

Sigrid.Synove.Nortvedt@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Svein Arild Pettersen

Underviser i norsk og engelsk

Svein.Arild.Pettersen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Jørn Pettersen

Vaktmester

Jorn.Pettersen@stabekk.vgs.no

Thomas Chr. Philibert

Underviser i fysikk, matematikk, fransk

thomas.chr.philibert@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 22

Henrik Risøy

I permisjon

henrik.risoy@stabekk.vgs.no

Gunnar Rogne

Underviser i historie og samfunnsfag

gunnar.rogne@stabekk.vgs.no

Anne Rollag

Underviser i engelsk og norsk

Anne.Rollag@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Marianne Sandset-Hasic

Underviser i norsk, og psykologi

Marianne.Sandset-Hasic@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Ann-Cecilie Siggstedt

Underviser i norsk og religion og etikk

Ann-Cecilie.Siggstedt@stabekk.vgs.no

Randi Skattebu

Underviser på naturbruk med energi og miljøfag

Randi.Skattebu@stabekk.vgs.no

Ragnhild Skjørten

Underviser i informasjonsteknologi og matematikk

ragnhild.skjorten@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Knut Olav Austbø Smedsgård

Underviser i matematikk og kroppsøving

Knut.Olav.Austbo.Smedsgard@stabekk.vgs.no

Trude Solheim

Underviser i norsk og engelsk

trude.solheim@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Are Stenberg

Underviser i kroppsøving og engelsk

are.stenberg@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Per Einride Søvik

Underviser i naturbruk med energi og miljøfag

Per.Einride.Sovik@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Astrid Tepfers

Underviser i norsk og fransk

astrid.tepfers@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Christine Underland

Underviser i kjemi og matematikk

christine.underland@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Ingrid Juberg Varan

Underviser i geografi og samfunnsfag

Ingrid.Juberg.Varan@stabekk.vgs.no

Ragnhild Vestli

Underviser i engelsk og historie

Ragnhild.Vestli@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Benedicte Wiik

Underviser i norsk, samfunnsfag, sosiologi og sosialantropologi

Benedicte.Wiik@stabekk.vgs.no

Christian Wolff

Underviser i informasjonsteknologi

Christian.Wolff@stabekk.vgs.no

Naturbruk

Rune Aanderaa

Avdelingsleder naturbruk med energi og miljøfag

Rune.Aanderaa@stabekk.vgs.no

Lene Ellen Aspenes

Rådgiver, underviser i samfunnsfag

Lene.Ellen.Aspenes@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 17

Lene Røsok Dahl

Rådgiver, underviser i matematikk

Lene.Rosok.Dahl@stabekk.vgs.no

Kriki De Smet

Underviser på naturbruk med energi og miljøfag

Kriki.De.Smet@stabekk.vgs.no

Kari Hauknes

Underviser i engelsk og norsk

kari.hauknes@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Lise Holm

Assisterende rektor

lise.holm@stabekk.vgs.no

Sigrid Synøve Nortvedt

Underviser i naturfag, biologi og matematikk

Sigrid.Synove.Nortvedt@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Randi Skattebu

Underviser på naturbruk med energi og miljøfag

Randi.Skattebu@stabekk.vgs.no

Per Einride Søvik

Underviser i naturbruk med energi og miljøfag

Per.Einride.Sovik@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Studiespesialisering

Finn Alvarstein

Ünderviser i økonomi

Finn.Alvarstein@stabekk.vgs.no

Ørjan Andby

Underviser i kroppsøving

Orjan.Andby@stabekk.vgs.no

Christine Ferner Apalnes

Underviser i engelsk og samfunnsfag

Christine.Ferner.Apalnes@stabekk.vgs.no

Bård Asak

Underviser i geografi og naturfag

bard.asak@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Lene Ellen Aspenes

Rådgiver, underviser i samfunnsfag

Lene.Ellen.Aspenes@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 17

Kristin Berntsen

Avdelingsleder fremmedspråk, norsk og engelsk. Underviser i fransk

kristin.berntsen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 13

Daniel Ergo Biesenbaum

Permisjon: underviser i historie, samfunnsfag og norsk

Daniel.Ergo.Biesenbaum@stabekk.vgs.no

Tone Vardi Crowther

Underviser i engelsk og spansk

Tone.Vardi.Crowther@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Lene Røsok Dahl

Rådgiver, underviser i matematikk

Lene.Rosok.Dahl@stabekk.vgs.no

Espen Einar Dal

Underviser i naturfag og matematikk

Espen.Einar.Dal@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Tor Sverre Engen

Avdelingsleder VO, underviser i historie

Tor.Sverre.Engen@stabekk.vgs.no

Katrine Enghaug

Rektor

katrine.enghaug@stabekk.vgs.no

Michael Evensen

Underviser i norsk og historie

Michael.Evensen@stabekk.vgs.no

Benedicte Eyde

Underviser i norsk

benedicte.eyde@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Linda Huong Tran Fladmoe

Underviser i matematikk, kjemi og naturfag

Linda.Huong.Tran.Fladmoe@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Camilla Dunker Furuly

Kroppsøving og matematikk

Camilla.Dunker.Furuly@stabekk.vgs.no

Ketil Førsund

Underviser i historie og sosialkunnskap

Ketil.Forsund@stabekk.vgs.no

Randi Skodvin Hannisdal

Underviser i norsk VO

Randi.Skodvin.Hannisdal@stabekk.vgs.no

Pål Styrk Hansen

Underviser i norsk VO

pal.styrk.hansen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 10

Per Marius Haugen

Underviser i kroppsøving og psykologi

Per.Marius.Haugen@stabekk.vgs.no

Kari Hauknes

Underviser i engelsk og norsk

kari.hauknes@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Elisabeth H. Heuch

Underviser i spansk og engelsk

Elisabeth.H.Heuch@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Lise Holm

Assisterende rektor

lise.holm@stabekk.vgs.no

Anders Huseby

Underviser i matematikk

Anders.Huseby@stabekk.vgs.no

Mats Håkon Kristiansen

Underviser i historie og tysk

Mats.Hakon.Kristiansen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Christine J. W. Lucas

Underviser i markedsføring og ledelse

Christine.Johanssen.Waagaard.Lucas@stabekk.vgs.no

Håkon Løberg

Underviser i informasjonsteknologi

Hakon.Loberg@stabekk.vgs.no

Line Viktoria, Eliasson Melhus

Underviser i norsk og sosiologi/sosialantropologi

Line.Viktoria.Eliasson.Melhus@stabekk.vgs.no

Kristin Moen

Underviser i biologi, geografi og naturfag

kristin.moen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Marthe Nordli Myran

Underviser i religion, historie og norsk

Marthe.Nordli.Myran@stabekk.vgs.no

Sigrid Synøve Nortvedt

Underviser i naturfag, biologi og matematikk

Sigrid.Synove.Nortvedt@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Svein Arild Pettersen

Underviser i norsk og engelsk

Svein.Arild.Pettersen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Thomas Chr. Philibert

Underviser i fysikk, matematikk, fransk

thomas.chr.philibert@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 22

Henrik Risøy

I permisjon

henrik.risoy@stabekk.vgs.no

Gunnar Rogne

Underviser i historie og samfunnsfag

gunnar.rogne@stabekk.vgs.no

Anne Rollag

Underviser i engelsk og norsk

Anne.Rollag@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Marianne Sandset-Hasic

Underviser i norsk, og psykologi

Marianne.Sandset-Hasic@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Ann-Cecilie Siggstedt

Underviser i norsk og religion og etikk

Ann-Cecilie.Siggstedt@stabekk.vgs.no

Ragnhild Skjørten

Underviser i informasjonsteknologi og matematikk

ragnhild.skjorten@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Knut Olav Austbø Smedsgård

Underviser i matematikk og kroppsøving

Knut.Olav.Austbo.Smedsgard@stabekk.vgs.no

Trude Solheim

Underviser i norsk og engelsk

trude.solheim@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Are Stenberg

Underviser i kroppsøving og engelsk

are.stenberg@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Astrid Tepfers

Underviser i norsk og fransk

astrid.tepfers@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Christine Underland

Underviser i kjemi og matematikk

christine.underland@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Ingrid Juberg Varan

Underviser i geografi og samfunnsfag

Ingrid.Juberg.Varan@stabekk.vgs.no

Ragnhild Vestli

Underviser i engelsk og historie

Ragnhild.Vestli@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Benedicte Wiik

Underviser i norsk, samfunnsfag, sosiologi og sosialantropologi

Benedicte.Wiik@stabekk.vgs.no

Christian Wolff

Underviser i informasjonsteknologi

Christian.Wolff@stabekk.vgs.no

Lærere

Rune Aanderaa

Avdelingsleder naturbruk med energi og miljøfag

Rune.Aanderaa@stabekk.vgs.no

Finn Alvarstein

Ünderviser i økonomi

Finn.Alvarstein@stabekk.vgs.no

Pia-Helene Amundsen

Underviser på voksenopplæring

Pia-Helene.Amundsen@stabekk.vgs.no

Ørjan Andby

Underviser i kroppsøving

Orjan.Andby@stabekk.vgs.no

Christine Ferner Apalnes

Underviser i engelsk og samfunnsfag

Christine.Ferner.Apalnes@stabekk.vgs.no

Bård Asak

Underviser i geografi og naturfag

bard.asak@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Daniel Ergo Biesenbaum

Permisjon: underviser i historie, samfunnsfag og norsk

Daniel.Ergo.Biesenbaum@stabekk.vgs.no

Tone Vardi Crowther

Underviser i engelsk og spansk

Tone.Vardi.Crowther@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Espen Einar Dal

Underviser i naturfag og matematikk

Espen.Einar.Dal@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Kriki De Smet

Underviser på naturbruk med energi og miljøfag

Kriki.De.Smet@stabekk.vgs.no

Michael Evensen

Underviser i norsk og historie

Michael.Evensen@stabekk.vgs.no

Benedicte Eyde

Underviser i norsk

benedicte.eyde@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Linda Huong Tran Fladmoe

Underviser i matematikk, kjemi og naturfag

Linda.Huong.Tran.Fladmoe@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Camilla Dunker Furuly

Kroppsøving og matematikk

Camilla.Dunker.Furuly@stabekk.vgs.no

Ketil Førsund

Underviser i historie og sosialkunnskap

Ketil.Forsund@stabekk.vgs.no

Siv Audhild Hagland

Underviser i spansk og engelsk

Siv.Audhild.Hagland@stabekk.vgs.no

Randi Skodvin Hannisdal

Underviser i norsk VO

Randi.Skodvin.Hannisdal@stabekk.vgs.no

Pål Styrk Hansen

Underviser i norsk VO

pal.styrk.hansen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 10

Per Marius Haugen

Underviser i kroppsøving og psykologi

Per.Marius.Haugen@stabekk.vgs.no

Kari Hauknes

Underviser i engelsk og norsk

kari.hauknes@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Elisabeth H. Heuch

Underviser i spansk og engelsk

Elisabeth.H.Heuch@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Anders Huseby

Underviser i matematikk

Anders.Huseby@stabekk.vgs.no

Preben Karlsen

Underviser i fysikk og matematikk

Preben.Karlsen@stabekk.vgs.no

Mats Håkon Kristiansen

Underviser i historie og tysk

Mats.Hakon.Kristiansen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Christine J. W. Lucas

Underviser i markedsføring og ledelse

Christine.Johanssen.Waagaard.Lucas@stabekk.vgs.no

Håkon Løberg

Underviser i informasjonsteknologi

Hakon.Loberg@stabekk.vgs.no

Line Viktoria, Eliasson Melhus

Underviser i norsk og sosiologi/sosialantropologi

Line.Viktoria.Eliasson.Melhus@stabekk.vgs.no

Kristin Moen

Underviser i biologi, geografi og naturfag

kristin.moen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Marthe Nordli Myran

Underviser i religion, historie og norsk

Marthe.Nordli.Myran@stabekk.vgs.no

Sigrid Synøve Nortvedt

Underviser i naturfag, biologi og matematikk

Sigrid.Synove.Nortvedt@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Svein Arild Pettersen

Underviser i norsk og engelsk

Svein.Arild.Pettersen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Thomas Chr. Philibert

Underviser i fysikk, matematikk, fransk

thomas.chr.philibert@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 22

Gunnar Rogne

Underviser i historie og samfunnsfag

gunnar.rogne@stabekk.vgs.no

Anne Rollag

Underviser i engelsk og norsk

Anne.Rollag@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Marianne Sandset-Hasic

Underviser i norsk, og psykologi

Marianne.Sandset-Hasic@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Ann-Cecilie Siggstedt

Underviser i norsk og religion og etikk

Ann-Cecilie.Siggstedt@stabekk.vgs.no

Randi Skattebu

Underviser på naturbruk med energi og miljøfag

Randi.Skattebu@stabekk.vgs.no

Ragnhild Skjørten

Underviser i informasjonsteknologi og matematikk

ragnhild.skjorten@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Knut Olav Austbø Smedsgård

Underviser i matematikk og kroppsøving

Knut.Olav.Austbo.Smedsgard@stabekk.vgs.no

Trude Solheim

Underviser i norsk og engelsk

trude.solheim@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Are Stenberg

Underviser i kroppsøving og engelsk

are.stenberg@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Per Einride Søvik

Underviser i naturbruk med energi og miljøfag

Per.Einride.Sovik@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Astrid Tepfers

Underviser i norsk og fransk

astrid.tepfers@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Christine Underland

Underviser i kjemi og matematikk

christine.underland@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Ingrid Juberg Varan

Underviser i geografi og samfunnsfag

Ingrid.Juberg.Varan@stabekk.vgs.no

Ragnhild Vestli

Underviser i engelsk og historie

Ragnhild.Vestli@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Benedicte Wiik

Underviser i norsk, samfunnsfag, sosiologi og sosialantropologi

Benedicte.Wiik@stabekk.vgs.no

Christian Wolff

Underviser i informasjonsteknologi

Christian.Wolff@stabekk.vgs.no

Ledelse

Rune Aanderaa

Avdelingsleder naturbruk med energi og miljøfag

Rune.Aanderaa@stabekk.vgs.no

Kristin Berntsen

Avdelingsleder fremmedspråk, norsk og engelsk. Underviser i fransk

kristin.berntsen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 13

Tor Sverre Engen

Avdelingsleder VO, underviser i historie

Tor.Sverre.Engen@stabekk.vgs.no

Katrine Enghaug

Rektor

katrine.enghaug@stabekk.vgs.no

Lise Holm

Assisterende rektor

lise.holm@stabekk.vgs.no

Ragnhild Klingenberg

Administrasjonsleder

Ragnhild.Klingenberg@stabekk.vgs.no

Rådgivere

Lene Ellen Aspenes

Rådgiver, underviser i samfunnsfag

Lene.Ellen.Aspenes@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 17

Lene Røsok Dahl

Rådgiver, underviser i matematikk

Lene.Rosok.Dahl@stabekk.vgs.no

Andre ansatte

Lene Aaby

Konsulent lønn og regnskap

Lene.Aaby@stabekk.vgs.no

Vivian Trolle Andersen

vivian.trolle.andersen@stabekk.vgs.no

Wenche Mathisen Austad

Bibliotekarassistent

Wenche.Mathisen.Austad@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 20

Beate Gusfre

Konsulent sentralbord

Beate.Gusfre@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Nathan Hansen

Systemansvarlig IKT

Nathan.Hansen@stabekk.vgs.no

Katharina Dimmen Kristoffersen

Katharina.Dimmen.Kristoffersen@stabekk.vgs.no

Jørn Pettersen

Vaktmester

Jorn.Pettersen@stabekk.vgs.no

Henrik Risøy

I permisjon

henrik.risoy@stabekk.vgs.no