Ansatte

Alle ansatte

Lene Aaby

Konsulent lønn og regnskap

Lene.Aaby@stabekk.vgs.no

Rune Johannes Aanderaa

Avdelingsleder naturbruk med energi og miljøfag

Rune.Johannes.Aanderaa@stabekk.vgs.no

Finn Alvarstein

Underviser i økonomi

Finn.Alvarstein@stabekk.vgs.no

Pia-Helene Amundsen

Underviser på voksenopplæring

Pia-Helene.Amundsen@stabekk.vgs.no

Ørjan Andby

Underviser i kroppsøving

Orjan.Andby@stabekk.vgs.no

Vivian Trolle Andersen

Bibliotekar

vivian.trolle.andersen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835420

Christine Ferner Apalnes

Underviser i engelsk og samfunnsfag

Christine.Ferner.Apalnes@stabekk.vgs.no

Bård Asak

Underviser i geografi og naturfag

bard.asak@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Lene Ellen Aspenes

Rådgiver, underviser i samfunnsfag

Lene.Ellen.Aspenes@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 17

Wenche Mathisen Austad

Bibliotekarassistent

Wenche.Mathisen.Austad@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 20

Kristin Berntsen

Avdelingsleder fremmedspråk, norsk og engelsk. Underviser i fransk

kristin.berntsen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 13

Daniel Ergo Biesenbaum

Underviser i historie, samfunnsfag og norsk

Daniel.Ergo.Biesenbaum@stabekk.vgs.no

Chris Bjerke-Rajan

Tilsynsvakt

Chris.Bjerke-Rajan@stabekk.vgs.no

Tone Vardi Crowther

Underviser i engelsk og spansk

Tone.Vardi.Crowther@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Lene Røsok Dahl

Rådgiver, underviser i matematikk

Lene.Rosok.Dahl@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835419

Espen Einar Dal

Underviser i naturfag og matematikk

Espen.Einar.Dal@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Kriki De Smet

Underviser på naturbruk med energi og miljøfag

Kriki.De.Smet@stabekk.vgs.no

Katrine Enghaug

Rektor

katrine.enghaug@stabekk.vgs.no

Michael Evensen

Underviser i norsk og historie

Michael.Evensen@stabekk.vgs.no

Linda Huong Tran Fladmoe

Underviser i matematikk, kjemi og naturfag

Linda.Huong.Tran.Fladmoe@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Ketil Førsund

Avdelingsleder VO, underviser i historie.

Ketil.Forsund@stabekk.vgs.no

Beate Gusfre

Konsulent sentralbord

Beate.Gusfre@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Siv Audhild Hagland

Underviser i spansk og engelsk

Siv.Audhild.Hagland@stabekk.vgs.no

Randi Skodvin Hannisdal

Underviser i norsk VO

Randi.Skodvin.Hannisdal@stabekk.vgs.no

Pål Styrk Hansen

Underviser i norsk VO

pal.styrk.hansen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 10

Nathan Hansen

Systemansvarlig IKT

Nathan.Hansen@stabekk.vgs.no

Per Marius Haugen

Underviser i kroppsøving og psykologi

Per.Marius.Haugen@stabekk.vgs.no

Håvard Haugskott

Underviser i norsk

Havard.Haugskott@stabekk.vgs.no

Kari Hauknes

Underviser i engelsk og norsk

kari.hauknes@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Elisabeth Hellstenius Heuch

Underviser i spansk og engelsk

Elisabeth.Hellstenius.Heuch@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Lise Charlotte Holm

Avdelingsleder realfag

Lise.Charlotte.Holm@stabekk.vgs.no

Anders Huseby

Underviser i matematikk

Anders.Huseby@stabekk.vgs.no

Preben Karlsen

Underviser i fysikk og matematikk

Preben.Karlsen@stabekk.vgs.no

Ragnhild-Marie Klingenberg

Administrasjonsleder

Ragnhild-Marie.Klingenberg@stabekk.vgs.no

Per Myrstad Kringen

Miljøarbeider

Per.Myrstad.Kringen@stabekk.vgs.no

Mats Håkon Kristiansen

Underviser i historie og tysk

Mats.Hakon.Kristiansen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Gro L'Orsa

Privatistansvarlig

Gro.Lorsa@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835406

Siri Lassen

Underviser i historie og sosialkunnskap

Siri.Lassen@stabekk.vgs.no

Anna Kristina Lejdelin

Assisterende rektor

Anna.Kristina.Lejdelin@stabekk.vgs.no

Christine Johanssen Waagaard Lucas

Underviser i markedsføring og ledelse

Christine.Johanssen.Waagaard.Lucas@stabekk.vgs.no

Håkon Løberg

Underviser i informasjonsteknologi og engelsk

Hakon.Loberg@stabekk.vgs.no

Kristin Moen

Underviser i biologi, geografi og naturfag

kristin.moen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Hanne Elisabeth Molander Ott

Helsesykepleier

Hanne.Elisabeth.Molander.Ott@stabekk.vgs.no

Tlf: 4795129859

Marthe Nordli Myran

Underviser i religion, historie og norsk

Marthe.Nordli.Myran@stabekk.vgs.no

Sigrid Synøve Nortvedt

Underviser i naturfag, biologi og matematikk

Sigrid.Synove.Nortvedt@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Svein Arild Pettersen

Underviser i norsk og engelsk

Svein.Arild.Pettersen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Jørn Rikard Pettersen

Vaktmester

Jorn.Rikard.Pettersen@stabekk.vgs.no

Thomas Christian Philibert

Underviser i fysikk, matematikk, fransk

Thomas.Christian.Philibert@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 22

Gunnar Marius Rogne

Underviser i historie og samfunnsfag

Gunnar.Marius.Rogne@stabekk.vgs.no

Anne Rollag

Underviser i engelsk og norsk

Anne.Rollag@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Marianne Sandset-Hasic

Underviser i norsk, og psykologi

Marianne.Sandset-Hasic@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Ann-Cecilie Siggstedt

Underviser i norsk og religion og etikk

Ann-Cecilie.Siggstedt@stabekk.vgs.no

Randi Skattebu

Underviser på naturbruk med energi og miljøfag

Randi.Skattebu@stabekk.vgs.no

Ragnhild Skjørten

Underviser i informasjonsteknologi og matematikk

ragnhild.skjorten@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Knut Olav Austbø Smedsgård

Underviser i matematikk og kroppsøving

Knut.Olav.Austbo.Smedsgard@stabekk.vgs.no

Michael Angel Hoel Solem

Michael.Angel.Hoel.Solem@stabekk.vgs.no

Trude Solheim

Underviser i norsk og engelsk

trude.solheim@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Arne Spinnangr

Underviser i matematikk

Arne.Spinnangr@stabekk.vgs.no

Are Stenberg

Underviser i kroppsøving og engelsk

are.stenberg@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Per Søvik

Underviser i naturbruk med energi og miljøfag

Per.Sovik@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Astrid Tepfers

Underviser i norsk og fransk

astrid.tepfers@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Christine Underland

Underviser i kjemi og matematikk

christine.underland@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Ingrid Juberg Varan

Underviser i geografi og samfunnsfag

Ingrid.Juberg.Varan@stabekk.vgs.no

Ragnhild Vestli

Underviser i engelsk og historie

Ragnhild.Vestli@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Benedicte Wiik

Underviser i norsk, samfunnsfag, sosiologi og sosialantropologi

Benedicte.Wiik@stabekk.vgs.no

Christian Fredrik Wolff

Underviser i informasjonsteknologi

Christian.Fredrik.Wolff@stabekk.vgs.no

Naturbruk

Rune Johannes Aanderaa

Avdelingsleder naturbruk med energi og miljøfag

Rune.Johannes.Aanderaa@stabekk.vgs.no

Lene Ellen Aspenes

Rådgiver, underviser i samfunnsfag

Lene.Ellen.Aspenes@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 17

Lene Røsok Dahl

Rådgiver, underviser i matematikk

Lene.Rosok.Dahl@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835419

Kriki De Smet

Underviser på naturbruk med energi og miljøfag

Kriki.De.Smet@stabekk.vgs.no

Kari Hauknes

Underviser i engelsk og norsk

kari.hauknes@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Lise Charlotte Holm

Avdelingsleder realfag

Lise.Charlotte.Holm@stabekk.vgs.no

Sigrid Synøve Nortvedt

Underviser i naturfag, biologi og matematikk

Sigrid.Synove.Nortvedt@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Randi Skattebu

Underviser på naturbruk med energi og miljøfag

Randi.Skattebu@stabekk.vgs.no

Per Søvik

Underviser i naturbruk med energi og miljøfag

Per.Sovik@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Studiespesialisering

Finn Alvarstein

Underviser i økonomi

Finn.Alvarstein@stabekk.vgs.no

Ørjan Andby

Underviser i kroppsøving

Orjan.Andby@stabekk.vgs.no

Christine Ferner Apalnes

Underviser i engelsk og samfunnsfag

Christine.Ferner.Apalnes@stabekk.vgs.no

Bård Asak

Underviser i geografi og naturfag

bard.asak@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Lene Ellen Aspenes

Rådgiver, underviser i samfunnsfag

Lene.Ellen.Aspenes@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 17

Kristin Berntsen

Avdelingsleder fremmedspråk, norsk og engelsk. Underviser i fransk

kristin.berntsen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 13

Daniel Ergo Biesenbaum

Underviser i historie, samfunnsfag og norsk

Daniel.Ergo.Biesenbaum@stabekk.vgs.no

Tone Vardi Crowther

Underviser i engelsk og spansk

Tone.Vardi.Crowther@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Lene Røsok Dahl

Rådgiver, underviser i matematikk

Lene.Rosok.Dahl@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835419

Espen Einar Dal

Underviser i naturfag og matematikk

Espen.Einar.Dal@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Katrine Enghaug

Rektor

katrine.enghaug@stabekk.vgs.no

Michael Evensen

Underviser i norsk og historie

Michael.Evensen@stabekk.vgs.no

Linda Huong Tran Fladmoe

Underviser i matematikk, kjemi og naturfag

Linda.Huong.Tran.Fladmoe@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Ketil Førsund

Avdelingsleder VO, underviser i historie.

Ketil.Forsund@stabekk.vgs.no

Randi Skodvin Hannisdal

Underviser i norsk VO

Randi.Skodvin.Hannisdal@stabekk.vgs.no

Pål Styrk Hansen

Underviser i norsk VO

pal.styrk.hansen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 10

Per Marius Haugen

Underviser i kroppsøving og psykologi

Per.Marius.Haugen@stabekk.vgs.no

Håvard Haugskott

Underviser i norsk

Havard.Haugskott@stabekk.vgs.no

Kari Hauknes

Underviser i engelsk og norsk

kari.hauknes@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Elisabeth Hellstenius Heuch

Underviser i spansk og engelsk

Elisabeth.Hellstenius.Heuch@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Lise Charlotte Holm

Avdelingsleder realfag

Lise.Charlotte.Holm@stabekk.vgs.no

Anders Huseby

Underviser i matematikk

Anders.Huseby@stabekk.vgs.no

Mats Håkon Kristiansen

Underviser i historie og tysk

Mats.Hakon.Kristiansen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Christine Johanssen Waagaard Lucas

Underviser i markedsføring og ledelse

Christine.Johanssen.Waagaard.Lucas@stabekk.vgs.no

Håkon Løberg

Underviser i informasjonsteknologi og engelsk

Hakon.Loberg@stabekk.vgs.no

Kristin Moen

Underviser i biologi, geografi og naturfag

kristin.moen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Marthe Nordli Myran

Underviser i religion, historie og norsk

Marthe.Nordli.Myran@stabekk.vgs.no

Sigrid Synøve Nortvedt

Underviser i naturfag, biologi og matematikk

Sigrid.Synove.Nortvedt@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Svein Arild Pettersen

Underviser i norsk og engelsk

Svein.Arild.Pettersen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Thomas Christian Philibert

Underviser i fysikk, matematikk, fransk

Thomas.Christian.Philibert@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 22

Gunnar Marius Rogne

Underviser i historie og samfunnsfag

Gunnar.Marius.Rogne@stabekk.vgs.no

Anne Rollag

Underviser i engelsk og norsk

Anne.Rollag@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Marianne Sandset-Hasic

Underviser i norsk, og psykologi

Marianne.Sandset-Hasic@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Ann-Cecilie Siggstedt

Underviser i norsk og religion og etikk

Ann-Cecilie.Siggstedt@stabekk.vgs.no

Ragnhild Skjørten

Underviser i informasjonsteknologi og matematikk

ragnhild.skjorten@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Knut Olav Austbø Smedsgård

Underviser i matematikk og kroppsøving

Knut.Olav.Austbo.Smedsgard@stabekk.vgs.no

Trude Solheim

Underviser i norsk og engelsk

trude.solheim@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Are Stenberg

Underviser i kroppsøving og engelsk

are.stenberg@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Astrid Tepfers

Underviser i norsk og fransk

astrid.tepfers@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Christine Underland

Underviser i kjemi og matematikk

christine.underland@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Ingrid Juberg Varan

Underviser i geografi og samfunnsfag

Ingrid.Juberg.Varan@stabekk.vgs.no

Ragnhild Vestli

Underviser i engelsk og historie

Ragnhild.Vestli@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Benedicte Wiik

Underviser i norsk, samfunnsfag, sosiologi og sosialantropologi

Benedicte.Wiik@stabekk.vgs.no

Christian Fredrik Wolff

Underviser i informasjonsteknologi

Christian.Fredrik.Wolff@stabekk.vgs.no

Lærere

Rune Johannes Aanderaa

Avdelingsleder naturbruk med energi og miljøfag

Rune.Johannes.Aanderaa@stabekk.vgs.no

Finn Alvarstein

Underviser i økonomi

Finn.Alvarstein@stabekk.vgs.no

Pia-Helene Amundsen

Underviser på voksenopplæring

Pia-Helene.Amundsen@stabekk.vgs.no

Ørjan Andby

Underviser i kroppsøving

Orjan.Andby@stabekk.vgs.no

Christine Ferner Apalnes

Underviser i engelsk og samfunnsfag

Christine.Ferner.Apalnes@stabekk.vgs.no

Bård Asak

Underviser i geografi og naturfag

bard.asak@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Daniel Ergo Biesenbaum

Underviser i historie, samfunnsfag og norsk

Daniel.Ergo.Biesenbaum@stabekk.vgs.no

Tone Vardi Crowther

Underviser i engelsk og spansk

Tone.Vardi.Crowther@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Espen Einar Dal

Underviser i naturfag og matematikk

Espen.Einar.Dal@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Kriki De Smet

Underviser på naturbruk med energi og miljøfag

Kriki.De.Smet@stabekk.vgs.no

Michael Evensen

Underviser i norsk og historie

Michael.Evensen@stabekk.vgs.no

Linda Huong Tran Fladmoe

Underviser i matematikk, kjemi og naturfag

Linda.Huong.Tran.Fladmoe@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Siv Audhild Hagland

Underviser i spansk og engelsk

Siv.Audhild.Hagland@stabekk.vgs.no

Randi Skodvin Hannisdal

Underviser i norsk VO

Randi.Skodvin.Hannisdal@stabekk.vgs.no

Pål Styrk Hansen

Underviser i norsk VO

pal.styrk.hansen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 10

Per Marius Haugen

Underviser i kroppsøving og psykologi

Per.Marius.Haugen@stabekk.vgs.no

Håvard Haugskott

Underviser i norsk

Havard.Haugskott@stabekk.vgs.no

Kari Hauknes

Underviser i engelsk og norsk

kari.hauknes@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Elisabeth Hellstenius Heuch

Underviser i spansk og engelsk

Elisabeth.Hellstenius.Heuch@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Anders Huseby

Underviser i matematikk

Anders.Huseby@stabekk.vgs.no

Preben Karlsen

Underviser i fysikk og matematikk

Preben.Karlsen@stabekk.vgs.no

Mats Håkon Kristiansen

Underviser i historie og tysk

Mats.Hakon.Kristiansen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Siri Lassen

Underviser i historie og sosialkunnskap

Siri.Lassen@stabekk.vgs.no

Christine Johanssen Waagaard Lucas

Underviser i markedsføring og ledelse

Christine.Johanssen.Waagaard.Lucas@stabekk.vgs.no

Håkon Løberg

Underviser i informasjonsteknologi og engelsk

Hakon.Loberg@stabekk.vgs.no

Kristin Moen

Underviser i biologi, geografi og naturfag

kristin.moen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Marthe Nordli Myran

Underviser i religion, historie og norsk

Marthe.Nordli.Myran@stabekk.vgs.no

Sigrid Synøve Nortvedt

Underviser i naturfag, biologi og matematikk

Sigrid.Synove.Nortvedt@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Svein Arild Pettersen

Underviser i norsk og engelsk

Svein.Arild.Pettersen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Thomas Christian Philibert

Underviser i fysikk, matematikk, fransk

Thomas.Christian.Philibert@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 22

Gunnar Marius Rogne

Underviser i historie og samfunnsfag

Gunnar.Marius.Rogne@stabekk.vgs.no

Anne Rollag

Underviser i engelsk og norsk

Anne.Rollag@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Marianne Sandset-Hasic

Underviser i norsk, og psykologi

Marianne.Sandset-Hasic@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Ann-Cecilie Siggstedt

Underviser i norsk og religion og etikk

Ann-Cecilie.Siggstedt@stabekk.vgs.no

Randi Skattebu

Underviser på naturbruk med energi og miljøfag

Randi.Skattebu@stabekk.vgs.no

Ragnhild Skjørten

Underviser i informasjonsteknologi og matematikk

ragnhild.skjorten@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Knut Olav Austbø Smedsgård

Underviser i matematikk og kroppsøving

Knut.Olav.Austbo.Smedsgard@stabekk.vgs.no

Trude Solheim

Underviser i norsk og engelsk

trude.solheim@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Arne Spinnangr

Underviser i matematikk

Arne.Spinnangr@stabekk.vgs.no

Are Stenberg

Underviser i kroppsøving og engelsk

are.stenberg@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Per Søvik

Underviser i naturbruk med energi og miljøfag

Per.Sovik@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Astrid Tepfers

Underviser i norsk og fransk

astrid.tepfers@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Christine Underland

Underviser i kjemi og matematikk

christine.underland@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

Ingrid Juberg Varan

Underviser i geografi og samfunnsfag

Ingrid.Juberg.Varan@stabekk.vgs.no

Ragnhild Vestli

Underviser i engelsk og historie

Ragnhild.Vestli@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Benedicte Wiik

Underviser i norsk, samfunnsfag, sosiologi og sosialantropologi

Benedicte.Wiik@stabekk.vgs.no

Christian Fredrik Wolff

Underviser i informasjonsteknologi

Christian.Fredrik.Wolff@stabekk.vgs.no

Ledelse

Rune Johannes Aanderaa

Avdelingsleder naturbruk med energi og miljøfag

Rune.Johannes.Aanderaa@stabekk.vgs.no

Kristin Berntsen

Avdelingsleder fremmedspråk, norsk og engelsk. Underviser i fransk

kristin.berntsen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 13

Katrine Enghaug

Rektor

katrine.enghaug@stabekk.vgs.no

Ketil Førsund

Avdelingsleder VO, underviser i historie.

Ketil.Forsund@stabekk.vgs.no

Lise Charlotte Holm

Avdelingsleder realfag

Lise.Charlotte.Holm@stabekk.vgs.no

Ragnhild-Marie Klingenberg

Administrasjonsleder

Ragnhild-Marie.Klingenberg@stabekk.vgs.no

Anna Kristina Lejdelin

Assisterende rektor

Anna.Kristina.Lejdelin@stabekk.vgs.no

Rådgivere

Lene Ellen Aspenes

Rådgiver, underviser i samfunnsfag

Lene.Ellen.Aspenes@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 17

Lene Røsok Dahl

Rådgiver, underviser i matematikk

Lene.Rosok.Dahl@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835419

Andre ansatte

Lene Aaby

Konsulent lønn og regnskap

Lene.Aaby@stabekk.vgs.no

Vivian Trolle Andersen

Bibliotekar

vivian.trolle.andersen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835420

Wenche Mathisen Austad

Bibliotekarassistent

Wenche.Mathisen.Austad@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 20

Chris Bjerke-Rajan

Tilsynsvakt

Chris.Bjerke-Rajan@stabekk.vgs.no

Beate Gusfre

Konsulent sentralbord

Beate.Gusfre@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835400

Nathan Hansen

Systemansvarlig IKT

Nathan.Hansen@stabekk.vgs.no

Per Myrstad Kringen

Miljøarbeider

Per.Myrstad.Kringen@stabekk.vgs.no

Gro L'Orsa

Privatistansvarlig

Gro.Lorsa@stabekk.vgs.no

Tlf: 67835406

Hanne Elisabeth Molander Ott

Helsesykepleier

Hanne.Elisabeth.Molander.Ott@stabekk.vgs.no

Tlf: 4795129859

Jørn Rikard Pettersen

Vaktmester

Jorn.Rikard.Pettersen@stabekk.vgs.no

Michael Angel Hoel Solem

Michael.Angel.Hoel.Solem@stabekk.vgs.no