Skolens utvalg

Medlemmer i SU - Skoleutvalget, skolens øverste organ

Sebastian N. Langaas - politiker

Ida Ohme Pedersen - politiker

Marcus Malling Breen - elevrådsleder

Mathea Indahl- elevrådsmedlem

Ketil Førsund - representant for de ansatte

Benedicte Wiik - representant for de ansatte

Kristin Berntsen - ledelsen

Katrine Enghaug - ledelsen

Medlemmer i Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Ragnhild Klingenberg - AMU-leder

Katrine Enghaug - rektor

Per Søvik - Verneombud

- representant for de ansatte

Pål Styrk Hansen - sekretær

Rune Aanderaa - Verneleder for elevene

Skolemiljøutvalget (SMU)

Markus Malling Breen

Mathea Indahl

Raphael Shergill

Olav Larsen Halleraker

Liv Semlitsch

Ida Guldsten Robinson

Medlem: Karoline Wiken

Viken: Emilia Butenko-Bernardi

 

Are Stenberg - skolemiljøkontakt

Katrine Enghaug - rektor

 

 

 

Kontaktpersoner

Kristin Berntsen

Avdelingsleder fremmedspråk, norsk og engelsk. Underviser i fransk

E-post kristin.berntsen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 13

Are Stenberg

Underviser i kroppsøving og engelsk

Skolemiljøansvarlig og MOT-koordinator

E-post are.stenberg@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00

PERSONALET Hansen Paal Styrk

Pål Styrk Hansen

Underviser i norsk VO

Voksenopplæring

E-post pal.styrk.hansen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 10

PERSONALET Sovik Per

Per Søvik

Underviser i naturbruk med energi og miljøfag

E-post Per.Sovik@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00