Ledelsen på Stabekk vgs

Kontaktpersoner

Katrine Enghaug

Rektor

E-post katrine.enghaug@stabekk.vgs.no

Lise Charlotte Holm

Avdelingsleder realfag

E-post Lise.Charlotte.Holm@stabekk.vgs.no

Kristin Berntsen

Avdelingsleder fremmedspråk, norsk og engelsk. Underviser i fransk

E-post kristin.berntsen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 13

Ketil Førsund

Avdelingsleder VO, underviser i historie.

E-post Ketil.Forsund@stabekk.vgs.no

Ragnhild-Marie Klingenberg

Administrasjonsleder

E-post Ragnhild-Marie.Klingenberg@stabekk.vgs.no

Rune Johannes Aanderaa

Avdelingsleder naturbruk med energi og miljøfag

E-post Rune.Johannes.Aanderaa@stabekk.vgs.no