Ledelsen på Stabekk vgs

Kontaktpersoner

Kristin Berntsen

Avdelingsleder fremmedspråk, norsk og engelsk. Underviser i fransk

E-post kristin.berntsen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 13

PERSONALET Hansen Paal Styrk

Pål Styrk Hansen

Underviser i norsk VO

Voksenopplæring

E-post pal.styrk.hansen@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 10

Rune Aanderaa

Avdelingsleder naturbruk med energi og miljøfag

E-post Rune.Aanderaa@stabekk.vgs.no