Internasjonalisering

Gjennom internasjonalisering, ønsker vi på Stabekk videregående skole å øke elevenes kompetanse når det gjelder å ha gjensidig forståelse og respekt på tvers av landegrenser.

York College

I samarbeid med York College og Heltberg International School kan du som elev ved Stabekk vgs, søke deg inn på vårt  vg2-program i York.  Du vil reise sammen med både Stabekk-elever og andre norske elever (ca. 40), men vil gå i engelske faggrupper, følge engelske læreplaner og bruke engelske lærebøker. Etter et år i York kommer du tilbake til Stabekk og fortsetter på VG3 med dine tidligere klassekamerater.

Askham Bryan College, York

Stabekk videregående skole har gjennom flere år bygd opp et tilbud for elever på naturbruk/energi- og miljøfag på Askham Bryan College i York.  Fra neste skoleår kan du ta hele vg2 i York.

Les mer om tilbudet her: 

Utveksling med Vienne, Frankrike

Stabekk har siden 2004 hatt utveksling med Lycée Ella Fitsgerald i den gamle romerske byen Vienne.  Skolen ligger litt sør for Lyon ved Rhonen og er en stor kombinert videregående skole med 1800 elever. De franske elevene bor hos de norske familiene i 7 - 8  dager og vi reiser nedover og bor hos de franske familiene like lenge.  Utvekslingen foregår med VG1 og VG2 klasser annethvert år.

Utveksling med Valencia, Spania

På Vg3 spansk fordypning.  Elevene bor i spanske familier og går på skole om dagen. 

Faglige ekskursjoner

På VG3 til Edinburg, Berlin og Paris

Lærerassistenter

Stabekk har hatt jevnlige besøk av lærerassistenter fra europeiske land som har assistert våre lærere både i språkundervisning og i eventuelt andre fag de er utdannet i.