Hvordan kan jeg hjelpe min datter/sønn med skolearbeidet?

Vis interesse for ungdommens skolearbeid. Spør om hva de har lært, diskuter faglige og dagsaktuelle temaer med dem.

Ta utgangspunkt i:

  • Kompetansemål
  • Vurderingskriterier
  • Tilbakemeldinger/egenvurderinger på hvordan eleven kan bli bedre i faget

Spesielt det å stille spørsmål har stor effekt for læringen:

  • Kan du gi en oversikt over temaet?
  • Hva betyr…?
  • Kan du forklare …?
  • Hvorfor mener du det …?
  • Kan det være andre måter å se saken på?