Naturbruk med energi- og miljøfag

Stabekk vgs tilbyr et treårig, studieforberedende løp i naturbruk med energi- og miljøfag. Undervisningen inneholder praktisk og teoretisk opplæring innen fornybar energi og bærekraftig miljøforvaltning.

 Se video om utdanningstilbudet

Hvorfor velge energi- og miljøfag?

Energi- og miljøfag er aktuelt for videre studier innen naturvitenskapelige fag som biologi, naturforvaltning, dyrlege eller ingeniør, men du kan også studere for eksempel samfunnsfag og økonomi.

Undervisningen inneholder praktisk og teoretisk opplæring innen fornybar energi og bærekraftig miljøforvaltning. Undervisningen knyttes direkte opp mot sentrale fagmiljøer bl.a. NMBU på Ås, Akershus energi og Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Etter 3 år stiller du likt med elever fra studiespesialiserende, og du kan også få spesiell studiekompetanse.

Vi gir opplæring i:

 • fornybar energi
 • klimautfordringer
 • miljøvern og forvaltning
 • friluftsliv, jakt og fiske
 • bærekraftig matproduksjon
 • næringsutvikling

Les mer om utdanningsprogrammet på vilbli.no.

Fagoversikt

Vg1 (35 timer)

 • Fellesfag (35 t): norsk, engelsk, matematikk (1P, 1T), naturfag og kroppsøving, naturbasert produksjon og naturbasert aktivitet
 • Praksis: 2 dager/uke

Vg2 (35 (37) timer)

 • Fellesfag (27t): norsk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving, produksjon og tjenesteyting (med energi og miljøfag), forvaltning og drift, prosjekt til fordypning.
 • Programfag (8 (10) t): matematikk og ett programfag, blant annet biologi, kjemi.
 • Praksis: 1,5 dager/uke

Vg3 (37 timer)

 • Fellesfag (22 t): norsk, historie, naturforvaltning og kroppsøving
 • Programfag (15 t): tre programfag, blant annet matematikk, friluftsliv, biologi, kjemi eller fysikk.

Fremmedspråk og utveksling

Engelsk er eneste obligatoriske fremmedspråk. Elevene har mulighet til å søke om å ta VG2 ved Askham Bryan College i York, England, med spesialisering i alt fra eksotiske dyr til landskapsarkitekt.

Kontaktpersoner

Rune Johannes Aanderaa

Avdelingsleder naturbruk med energi og miljøfag

E-post Rune.Johannes.Aanderaa@stabekk.vgs.no

Kriki De Smet

Underviser på naturbruk med energi og miljøfag

E-post Kriki.De.Smet@stabekk.vgs.no

Randi Skattebu

Underviser på naturbruk med energi og miljøfag

E-post Randi.Skattebu@stabekk.vgs.no

PERSONALET Sovik Per

Per Søvik

Underviser i naturbruk med energi og miljøfag

E-post Per.Sovik@stabekk.vgs.no

Tlf: 67 83 54 00