Studiespesialisering

Studiespesialisering gir grunnlag for videre studier ved høyskoler og universiteter. Alle fagene på Vg1 er obligatoriske fellesfag som du kan spesialisere deg videre i på VG2 og VG3. Du kan velge mellom teoretisk og praktisk matematikk og du kan gå videre med det fremmedspråket du hadde på ungdomsskolen. På Stabekk kan du ta fransk, spansk eller tysk på nivå 2.

Fagvalg på Stabekk videregående skole

Programfag skal velges etter visse retningslinjer:

1.  Du må først velge programområde

  • Realfag
  • Språkfag, samfunnsfag og økonomi

2.  Du må velge to programfag som du må ha både på VG2 og VG3

Disse programfagene består av 10 timer på vg2 og 10 timer på vg3. I tillegg må du velge 5 timer programfagsenheter på vg2 og 5 timer på vg3.

I tillegg velger du fritt et programfag til på vg2 og vg3 til fordypning. 

Fellesfag/obligatoriske fag på VG1

Engelsk: 5 timer (karakter på vitnemål)
Norsk: 4 timer
Matematikk: 1P/1T 5 timer, karakter på vitnemål
Naturfag: 5 timer, karakter på vitnemål
Samfunnsfag: 3 timer, karakter på vitnemål
Geografi: 2 timer, karakter på vitnemål
Kroppsøving: 2 timer
Fremmedspråk: Nivå: 1 tysk. Nivå 2: tysk, fransk og spansk

Fellesfag: 30 timer

Fellesfag/obligatoriske fag på VG2

Norsk: 4 timer
Historie: 2 timer
Kroppsøving: 2 timer
Fremmedspråk: Nivå: 1 tysk. Nivå 2: tysk, fransk og spansk - karakter på vitnemål
Matematikk/2P/2T: karakter på vitnemål (bortfaller dersom matematikk R1 eller S1 er valgt)

Fellesfag totalt: 15 timer (12)

Det er obligatorisk med matematikk på vg2, men du kan velge mellom matematikk 2P, R1 eller S1 (programfag), karakter på vitnemål.

I tillegg har man 15 timers programfag, karakter på vitnemål.

Totalt blir dette 30 (32) timer.

Fellesfag/obligatoriske fag på VG3

Norsk:  6 timer, karakter på vitnemål
Historie: 4 timer, karakter på vitnemål
Kroppsøving: 2 timer, karakter på vitnemål
Religion: 3 timer, karakter på vitnemål

Fellesfag totalt: 15 timer

I tillegg har man 15 timers programfag, karakter på vitnemål.

Totalt 30 timer