Nyheter

Informasjon om forebyggende samarbeid med politiet

02.09.2015

Gjennom en formalisert samarbeidsavtale tas det sikte på å forebygge bruk av rusmidler og bidra til at barn og unge får rusmiddelfrie oppvekstmiljøer.

Les saken

E-post til foresatte

17.09.2015

Mye viktig informasjon blir til foresatte blir sendt ut på e-post. Vi har i høst sendt ut flere meldinger og dersom du ikke har mottatt en slik melding, ber vi deg sjekke spamfilteret og eventuelt ta kontakt med skolen.

Les saken

Temakvelder for foreldre med ungdom som ikke får til å gå på skolen for tiden

17.09.2015

Målgruppen er foreldre til ungdom som har høyt skolefravær eller som ikke går på skole. En del ungdom faller ut av skolen - og blir værende hjemme over tid. Dette kan ha mange årsaker. Vårt tilbud retter seg mot foreldre til ungdom der skolefraværet antas å være av psykososial art. Målet med temakveldene er å gi foreldre påfyll og hjelp til å håndtere foreldrerollen.

Les saken